Konferencia a reformációról Vágsellyén

2017.09.22.
A Nyitrai Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára az idén szeptember 8-án érdekes konferenciát és kiállítást rendezett a reformáció évfordulója alkalmából.

A levéltár igazgatójával, Novák Veronikával és munkatársaival hosszú évekre visszanyúló jó szakmai kapcsolatunk van. Ha csak tehetjük, minden évben részt veszünk levéltári napjukon, hiszen olyan témákat vetnek fel, amellyel kapcsolatban szlovák és magyar levéltárosok oszthatják meg legújabb kutatási eredményeiket. Kiállításaik külön figyelmet érdemelnek, mivel gazdag levéltári anyagot vonultatnak fel és módszertani ötleteket is adnak a tartalmi megvalósításhoz, a látványos bemutatáshoz. A levéltári nap ezen kívül lehetőséget ad a szakmai találkozóra, hiszen a nyitrai, pozsonyi levéltárosok mellett a budapesti, veszprémi, pécsi, debreceni kollégákkal is találkozhatunk.

Az idén a reformáció évfordulója alkalmából indított MNL-es projekt központi szerepet kapott a vágsellyei programban. A példaértékű munka céljairól, megvalósulási formáiról Kovács Eleonóra projektvezető beszélt, majd az egyes részelemek bemutatása következett. A tudományos forrásfeltárás eredményeiről Laczlavik György (MNL OL), a kutatás eredményeként felszínre került forrásokban rejlő információkról egy régióhoz kötődő irat kapcsán Oláh Tamás (MNL BAZML) beszélt. A projektben megjelent kötetek egyik legszebbikét Szendiné Orvos Erzsébet (MNL HBML) mutatta be. A reformációs levéltár-pedagógiai munkáról Nagy Dóra (MNL SZSZBML) összefoglalója alapján Kujbusné Mecsei Éva (MNL SZSZBML) adott rövid tájékoztatást. A projekt vándorkiállítását Márkusné Vörös Hajnalka (MNL VeML) ajánlotta a résztvevők figyelmébe.

Az előadások külön érdekessége volt, hogy a múlt azonos eseményeit és időszakait mindenki más szempontból közelítette meg. Novák Veronika dokumentum bemutatójában külön is kitért annak az iratnak a fogadtatására és jegyzőkönyvezésére, amelyről Keresztes Péter, a nyitrai levéltár igazgatója beszélt. Márkusné Vörös Hajnalka a ferencesek és a reformáció kapcsolatáról tartott izgalmas előadást, Kujbuné Mecsei Éva pedig az evangélikus Nyíregyháza és a felvidéki települések kapcsolatát vázolta a lelkészek és tanítók életútjának bemutatásával.  Melis József Pozsonyból az ábrahámi evangélikusok példáján mutatta be a cuius regio eius religio elvének megvalósulását.

A kétnyelvű konferenciát A reformáció hatása a régió fejlődésére című, a figyelmet a különböző gyújtemények és levéltárak kincseire is ráirányító gazdag kiállítás Novák Veronika által történő részletes bemutatása zárta.

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2017.09.22.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges