In memoriam Megyery Pál

2021.02.15.
Három évvel ezelőtt, 2018. február 12-én kedves vendéget fogadtunk a levéltárban a Múltról mindenkinek sorozat programján. Pro Archivo-emléklappal kitüntetett iratajándékozónk, Megyery Pál látogatott el hozzánk és beszélgetett családja múltjáról és fennmaradt emlékeiről Nagy Dórával. A napokban elhunyt Pali bácsira kegyelettel emlékezünk.

A családi legendárium szerint a honfoglaló Megyer törzsből eredő várjobbágy őseik első okleveles említése 1294-ből származik. Megyer és Rád (Tiszarád) településre vonatkozó birtokosságukat az az 1366-os, Nagy Lajos korabeli oklevél igazolja, amelyet aztán 1489-ban erősített meg Mátyás király. A családnak szabolcsi, ugocsai, dunántúli ága is volt.  A szabolcsiak Jékén, Kéken, Kis- és Nagymegyeren, Rádon, a Nyírbogdányhoz tartozó Henén, Ramocsaházán, Kemecsén birtokoltak. A család címerét feltételezhetően Bocskai Istvántól kapták 1606 áprilisában. A család tagjai közül többen töltöttek be jelentős tisztségeket a megyében. Megyery Benedek 1448-ban, Megyery Tamás 1696-ban volt szabolcsi alispán, Báthory Zsófiának és Zrínyi Ilonának is egy-egy Megyery volt a titkára. Megyery László 1462-ben, Megyery György 1578-ban, Megyery János 1590-ben volt Szabolcs megyei szolgabíró. Megyery Péter és Tamás 1773-ban máramarosi szolgabírák. Megyery István 1669-ben Szabolcs vármegye jegyzője. Dr. Megyery Géza előbb ügyvédként, majd kúriai bíróként, végül a nyíregyházi kir. törvényszék elnökeként tevékenykedett. Ismert és elismert volt. Dr. Megyery István cs. és kir. kamarás, ügyész, jogi író, királyi főügyészhelyettes volt. Pályája vidéken, Balassagyarmaton indult királyi alügyészként, majd az Igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott főügyészhelyettesként, illetve koronaügyész helyettesként. A családtörténeti kutatásokat ő indította el, ugyanis a kamarás címre pályázott, amihez igazolnia kellett nemesi származását. Feleségétől, Kornis Saroltától három gyermeke született. Ella, újságíró és író volt, Irma és Sára pedig filmszínésznő, utóbbi Sacy von Blondel néven vált híressé. Dr. Megyery Pál 1886-ban Budapesten szerzett jogi diplomát. Pályáját Debrecenben kezdte ügyvédként. A válság miatt elvesztette vagyonát, ekkor Kemecsére, majd Nyíregyházára költözött családjával. Itt tb. vármegyei főügyész lett. Vasmegyer díszpolgári címét is megkapta 1931-ben. Ő kezdte feldolgozni a család történetét, a genealógiai kutatásokat folytatni. Szerette volna a levéltárakban, rokonoktól szerzett információkat összegyűjtve megjelentetni, ezt azonban 1934 januárjában bekövetkezett halála megakadályozta. Megyery Pál kutatását barátok is segítették. Munkáját a II. világháború után fia, Dr. Megyery László ügyvéd, közjegyző folytatta. Kézirata 1975-ben készült el (Adattár, Lsz. 120 – Dr. Megyery László: Adattár a vasmegyeri Megyery család történetéhez 1294. évtől napjainkig). 

A Megyery család támogatta a szegényeket, elesetteket és áldozott a kultúrára, iskolákra, templomokra. 1833-ban Megyery Pál és felesége, Mikecz Julianna harangot öntetett a vasmegyeri templomnak. Ide temetkeztek a család tagjai, egészen 1854-ig. 

A családi birtok központja Vasmegyer volt, innen később Kemecsére kerültek. A vasmegyeri kúriát Megyery Gábor (Megyery Géza édesapja) építette, és 1896-ban a milleniumi ünnepségen a néprajzi kiállításon a legszebb közép-szabolcsi kisnemesi kúriaként szerepelt a fényképe. A vasmegyeri birtokot egy időben el kellett árverezni, de azt a család visszavásárolta és egészen 1944-ig tulajdonában is tartotta. 1950-ben lebontották. Családi kapcsolatoknak köszönhetően rokonságban álltak a térség meghatározó családaival, a Mikeczekkel, Kristonokkal, Répássyakkal, Jármyakkal.

A Megyery Pál és családja által levéltárunknak ajándékozott iratokat - köztük öt Mohács előtti eredeti oklevelet - 2018-ban kamarakiállításon mutattuk be. 2017. 9-én Jászón a premontrei apátságba tett szakmai utunk alklamával megtekinthettük azt az oklevelet is, amelynek másolatát Megyery Pálnak köszönhetően mi őrizhetjük. https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/leveltari_napok_2017; https://mnl.gov.hu/download/file/fid/303627; https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/valogatas_a_megyery_csalad_irataibol

A Megyery család levéltárban őrzött iratainak jegyzéke megtekinthető itt.

Utolsó frissítés:

2021.02.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges