22. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Tartalomjegyzék és előszó

LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS

Künstlerné Virág Éva: Pászthóy Máté, Szatmár vármegyei jegyző hivatali működése (1629–1640)

Barabás László: Egy életút mozaiktöredékei
Osváth Lajos Bihar vármegyei főlevéltáros magándimenziói

Szabó Géza: Hársfalvi Péter a történész, a tanár és a közéleti ember

Láczay Magdolna: A paraszti művelődés napjaink mezőgazdasági kultúrájában
Főhajtás Balogh István munkássága előtt

Szendiné Orvos Erzsébet: Válogatás Balogh István és Szabó Magda levelezéséből (Forrásközlés)

Sallai József: Emlékek a középiskolás kollégista Nagy Ferencről

Takács Tibor: Egy „régi vágású” értelmiségi a politikai rendőrség célkeresztjében
Margócsy József megfigyelése 1959-től az 1970-es évek elejéig

Czapárné Helmeczi Alíz – Kujbusné Mecsei Éva: Margócsy József irathagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában (Fondismertető)

Kocsis György: Dr. László Géza (1951–2003) főlevéltáros bibliográfiája

Kocsis György: Henzsel Ágota (1959–2018) főlevéltáros válogatott bibliográfiája

Kujbusné Mecsei Éva: Új utakon a szabolcsi levéltár
A Szabolcs-Szatmár megyei Közlevéltár megalakulása és működése (1945–1952)

Csatáry György – Kutassy Ilona: Emlékek a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára több évtizedes kapcsolatáról

MEGYÉN INNEN, MEGYÉN TÚL

Németh Péter: A Bátoriak első vára: Ecsed

Bilkei Irén: Hatalmaskodási esetek a zalai konventek Mohács utáni hiteleshelyi okleveleiben

Mohácsi Endre: Dóczy András tevékenysége felső-magyarországi kapitányságának kezdetéig

Nagy Dóra: Egy 17. századi erdélyi udvarbírói utasítás kiegészítése (Forrásközlés)

Kovács Melinda: Bereg, Szabolcs és Szatmár vármegyei források az egri káptalan levéltárában

Novák Veronika: Csallóközi községi pecsétek

Papp Klára: Császi Miklós ügye a debreceniekkel

Laczlavik György: A Károlyi család birtokai a 18. században

Fazekas Rózsa: „Csákó csak egy van!”
Gróf Károlyi György az 1850-es és az 1860-as évek falkavadászatain

Wilfried Forstmann: „Ezen szörnyű év utolsó napja”
Harry Kessler gróf naplója (1918. december 31. kedd, Berlin)

Gottfried Barna: Pillanatképek egy erdélyi református lelkész életéből (Barabás Samu)

Szemán László: Trianon sorsüldözöttjei
Menekültek és vagonlakók Nyíregyházán 1920-ban

Zsoldos Ildikó: Trianon következményei Vécsey László ungszennai uradalmában

Garas Norbert: „Lelkitusám, amely idegeimet annyira megrongálta”
Csűry István pátrohai református lelkipásztor és gyülekezete a huszadik század sodrában

Bene János: Nyírségi tüzérek Varsó alatt 1944-ben
Részletek dr. Horthy György naplójából (Forrásközlés)

NYÍREGYHÁZA ÉS KÖTŐDÉSEI

Valuch Tibor: Sors – történelem – társadalom
A személyes történelem lehetőségei és kérdései

Reszler Gábor: Városiasodás és komfort Nyíregyházán a 19–20. század fordulóján

Bánszki Hajnalka: Ébredési mozgalmak a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben a 20. század első felében

Kövér György: Egy Nyíregyházáról származó Domanovszky-tanítvány: Lukács Zsófia

Kührner Éva: A műkedvelő színjátszás Nyíregyházán 1945 után

Smid Enikő: Részletek Ferencz Miklósné Kovács Gizella nyugdíjas pedagógus naplójából (Forrásközlés)

CsatolmányMéret
PDF icon evkonyv_xxii_01_kunstlerne_szszbml_2021_1.pdf3.85 MB
PDF icon evkonyv_xxii_02_barabas_szszbml_2021_1.pdf1.66 MB
PDF icon evkonyv_xxii_03_szabo_szszbml_2021_1.pdf1.02 MB
PDF icon evkonyv_xxii_04_laczay_szszbml_2021_1.pdf664.72 KB
PDF icon evkonyv_xxii_05_szendine_szszbml_2021_1.pdf1.85 MB
PDF icon evkonyv_xxii_06_sallai_szszbml_2021_1.pdf1.06 MB
PDF icon evkonyv_xxii_07_takacs_szszbml_2021_1.pdf1.82 MB
PDF icon evkonyv_xxii_08_czaparne_kujbusne_szszbml_2021_1.pdf588.14 KB
PDF icon evkonyv_xxii_09_kocsis_szszbml_2021_1.pdf681.17 KB
PDF icon evkonyv_xxii_10_kocsis_szszbml_2021_1.pdf647.2 KB
PDF icon evkonyv_xxii_11_kujbusne_szszbml_2021_1_jav_szl.pdf538.34 KB
PDF icon evkonyv_xxii_12_csatary_kutassy_szszbml_2021_1.pdf1.22 MB
PDF icon evkonyv_xxii_13_nemeth_szszbml_2021_1.pdf630.5 KB
PDF icon evkonyv_xxii_14_bilkei_szszbml_2021_1_jav_szl.pdf461.88 KB
PDF icon evkonyv_xxii_15_mohacsi_szszbml_2021_1.pdf459.07 KB
PDF icon evkonyv_xxii_16_nagy_szszbml_2021_1.pdf455.98 KB
PDF icon evkonyv_xxii_17_kovacs_szszbml_2021_1.pdf2.76 MB
PDF icon evkonyv_xxii_18_novak_szszbml_2021_1.pdf3.46 MB
PDF icon evkonyv_xxii_19_papp_szszbml_2021_1.pdf1.37 MB
PDF icon evkonyv_xxii_20_laczlavik_szszbml_2021_1.pdf888.79 KB
PDF icon evkonyv_xxii_21_fazekas_szszbml_2021_1.pdf746.98 KB
PDF icon evkonyv_xxii_22_forstmann_szszbml_2021_1.pdf646.82 KB
PDF icon evkonyv_xxii_23_gottfried_szszbml_2021_1.pdf468.14 KB
PDF icon evkonyv_xxii_24_szeman_szszbml_2021_1.pdf460.92 KB
PDF icon evkonyv_xxii_25_zsoldos_szszbml_2021_1.pdf458.42 KB
PDF icon evkonyv_xxii_26_garas_szszbml_2021_1.pdf1.08 MB
PDF icon evkonyv_xxii_27_bene_szszbml_2021_1.pdf459.13 KB
PDF icon evkonyv_xxii_28_valuch_szszbml_2021_1.pdf470.15 KB
PDF icon evkonyv_xxii_29_reszler_szszbml_2021_1.pdf1.38 MB
PDF icon evkonyv_xxii_30_banszki_szszbml_2021_1.pdf449.87 KB
PDF icon evkonyv_xxii_31_kover_szszbml_2021_1.pdf793.35 KB
PDF icon evkonyv_xxii_32_kuhrner_szszbml_2021_1.pdf737.32 KB
PDF icon evkonyv_xxii_33_smid_szszbml_2021_1.pdf757.04 KB
PDF icon evkonyv_xxii_cn_t_esz_szssbml_2021_1.pdf461.93 KB