I. MNL SML Térítésmentes szolgáltatások

 1. Díjtalan a tájékoztatás, ha
  1. illetékköteles
  2. az 1995. évi LXVI. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 3.§. b. értelmében a közfeladatokat ellátó szerv kéri
  3. a szóbeli tájékoztatás publikált vagy publikálási célból készült segédlet alapján megadható
 2. A tudományos kutatók, illetve a felsőfokú tanintézetek hallgatóinak tudományos jellegű (levéltári feltáró) tevékenységének támogatása
 3. A honismereti mozgalom kutató-, feltáró munkájának tanácsadással történő segítése
 4. A EMMI által kiírt országos pályázatok támogatása
 5. A levéltári órák és egyéb foglalkozások tartása (általános és középiskolai, szakköri, fakultációs, felsőfokú tanintézeti foglalkozások, speciálkollégiumok, pedagógusok továbbképzése)
 6. A levéltári szabályzatok által előírt valamennyi és a felügyeleti munkával kapcsolatos szolgáltatás
 7. Közgyűjtemények között, a kölcsönösség elve alapján