Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja

Varga Ildikó levéltári asszisztens írása "Élet a régi Nagykőrösön" facebook csoportban
2020.07.01.
1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác magyar orvos az „anyák megmentője”. 2011-től ezt a napot munkaszüneti nappá nyilvánították az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára Magyarországon.
Nagykőrös város 1861. április 30-i Közgyűlési jegyzőkönyvében az alábbiakban határozták meg a városi főorvos és seborvos feladatkörét:
Főorvos:
"Kötelessége a közegészség fenntartását elősegíteni. Szegény vagyontalan lakosokat ingyen gyógyítja: az ápoldát gyakran megvizsgálja s gondoskodik, hogy ennek tagjai orvosi ápolásban részesüljenek, mindezek, mind pedig egyéb szegény lakosok részére kiszolgáltatott gyógyszerek költsége szegény alapból fedeztetvén. Polgármesteri hivatalnak egészség állapotáról, uralkodó nyavalyák s azok gyógyítása eszközeiről és sikeréről minden hó végével részletes, év végén pedig általános jelentést tesz. Ragály idején ily jelentést időközben is köteles tenni. További kötelessége súlyos testi sértések és erőszakos vagy nem természetes halálozások eseteiben felsőbbi utasítás folytán törvényes vizsgálat és boncolásoknál jelen lenni s bírói eljárás alapjául szolgáló véleményt adni.”
Seborvos:
„Szegény vagyontalan lakosokat ingyen gyógyítja. Ápoldát gyakran meglátogatja s ennek tagjait sebészi segéllyel ellátja. Különösen gyanús nőszemélyeket minden héten egyszer vizsgálja, a betegeket az ezeket tartó költségére szoros vigyázat alatt gyógyítani köteles. Himlő oltást ideje korán teljesíti, halottakat mindegyik halottat 10 új ftért vizsgálja s ha netalán oly halál esete fordulna elő, melynek okául erőszak gyanúsíttatik, azonnal feljelenti. Mind a himlőoltásról, mind halottak számáról, valamint az általa gyógyított sebészi esetek, s ezeknek gyógyítása sikeréről itt hónaponként polgármesteri hivatalnak jelentést tesz. Bírósági rendeletre boncolásoknál jelen lenni, a fegyenceket ingyen vizsgálni köteles. Látleleteket közgyűlés által meghatározandó díjért tartozik kiállítani.”
1930 májusában négy napos egészségügyi kiállítást és egészségügyi napokat szerveztek Nagykőrösön. Ennek a rendezvénynek a plakátjait olvasgatva megtudhatjuk, hogy milyen nagyszabású rendezvényt tartottak a Széchenyi-kert arénájában. Erről az eseményről készült, „Az egészség ünnepe Nagykőrösön” című riportfilmet már július 13-án le is vetítették a városi Uránia moziban.
1934-ben egy kimutatás készült a nagykőrösi orvosokról és bábákról. Ezeket az adatokat átnézve betekintést nyerhetünk arról, hogy ebben az évben mennyi orvos és bába látta el feladatait városunkban.
A levéltárban őrzött korabeli dokumentumokkal szeretném bemutatni azt, hogy az egészségüggyel kapcsolatban is mennyi fontos, értékes iratokat őriz intézményünk.
Levéltári forrás:
  • MNL-PML V.241-b. Nagykőrös város Képviselőtestületének irat (1861. évi Közgyűlési jkv.)
  • MNL-PML V.276-p. Nagykőrös város polgármesterének iratai (plakát gyűjtemény 1930.)
  • MNL-PML V.276-c. Nagykőrös város polgármesterének iratai (III.165/1934.)
 

Utolsó frissítés:

2020.07.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges