Helyhatósági választások Pest megyében

2019.10.10.

A héten vasárnap tartanak Magyarországon helyhatósági választásokat. Az önkormányzatiság az európai civilizáció egyediségének letéteményese. Az önigazgatás megjelent a görög poliszokban és a római civilizációban is. A kora középkorban a nagyvárosok menekítették át számunkra. Az autonómiák szép példáját jelentették az egyetemek.

Az önigazgatás az Árpád-házi királyaink idején megjelent Magyarországon is előbb a szabad királyi városokban, majd a középkor későbbi századaiban a vármegyékben is. A választók és választhatók köre természetesen a mainál lényegesen szűkebb volt. Az alábbi válogatás a régmúlt önkormányzati választásaiba enged némi bepillantást. A bemutatott dokumentumok némi fényt vetnek az autonómia korlátaira is.

 

Kép címe: sarudi Battik János Pest megyei alispánná választása.

Tartalom: A tisztújításon (mai fogalommal a megyei önkormányzat vezetőinek megválasztásán) Pest megye nemesi közössége sarudi Battik János, Vámosi István, Mocsáry István jelöltek közül, az elsőként említett Battik Jánost választotta meg alispánná.

Tudta-e: az 1848. évi forradalom előtt az önkormányzatiság egyik letéteményese a nemesi vármegye volt. Vezető tisztviselőjét, az alispánt azonban nem választhatta teljesen szabadon, hanem csupán a király által kinevezett főispán három vagy négy jelöltje közül.

Jelzet: 
MNL PML IV. 1-a/1. 1. kötet. 63. p.
Keletkezési hely: 
Fülek
Keletkezési idő: 
1640. július 5.

Kép címe: A szentendrei helyi választások tudomásulvétele.

Tartalom: Grassalkovich Antal a Magyar Kamara elnöke (a királyi magánjövedelmeket kezelő hivatal vezetője) tudomásul veszi a szentendrei városi tisztviselők szabályszerű megválasztását.

Tudta-e: A szabad királyi városokban a királyi jövedelmeket kezelő Magyar Kamara hagyta jóvá a tisztviselők megválasztását. A mezővárosok estében a mindenkori földesúr és a helyi közösség közötti szerződés határozta meg az önrendelkezés kereteit. Szentendre 1769-re a Zichy családi birtokból királyi kezelésbe került, ezért itt is a Magyar Kamara hagyta jóvá a választás eredményét.

Jelzet: 
MNL PML V. 302-e. No. 40.
Keletkezési hely: 
Gödöllő
Keletkezési idő: 
1769. január 2.

Jelzet: 
MNL PML V. 302-e. No. 40.
Keletkezési hely: 
Gödöllő
Keletkezési idő: 
1769. január 2.

Kép címe: Rákoskeresztúriak tiltakozása főszolgabírói önkény ellen.

Tartalom: A rákoskeresztúri polgárok tiltakoznak a gödöllői főszolgabíró vélt túlkapása ellen, amelynek során csendőrökkel veretett szét egy népgyűlést.

Tudta-e: A II. világháború előtti évtizedekben a főszolgabírák közvetlen felügyeletet gyakoroltak a községi elöljáróság megválasztása felett azzal, hogy a helyi választások alkalmával elnöki pozíciót töltöttek be. A szolgabíráknak a rend fenntartása érdekében joguk volt a karhatalmat kivezényelni.

Jelzet: 
MNL PML XV. 3-c. Nem azonosítható plakátok gyűjteménye. 1904. 11. 28.
Keletkezési hely: 
Rákoskeresztúr
Keletkezési idő: 
1904. november 28.

Kép címe: A Pest megyei virilisták 1913. évi névsora.

Tartalom: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye legtöbb adóját fizető bizottsági tagjainak (ún. virilistáinak) névsora.

Tudta-e: A dualizmus idején a megyék, városok és községek legfontosabb döntéshozó testületébe (közgyűlés, városi vagy községi tanács) nem csupán választás útján kerültek be a képviselők. Osztrák mintára a legtöbb egyenes adót (földadót, jövedelemadót stb.) fizető személyek automatikusan a vármegyei közgyűlés és városi-községi képviselőtestületek tagjai lettek. Az egyetemet végzett személyek adóját kétszeresen számították, hogy az értelmiségiek befolyását biztosítsák.

Jelzet: 
MNL PML IV. 408-b. 4125/1914.
Keletkezési idő: 
1912. november 26.

Kép címe: Szociáldemokrata Párt választási plakátja.

Tartalom: A Szociáldemokrata Párt plakátja, amelyen felszólítja váci támogatóit a párt jelöltjeinek támogatására az 1929. november 3-ára kitűzött törvényhatósági (önkormányzati) választásokon.

Tudta-e: A magyar történelem leghosszabb önkormányzati ciklusa zárult le 1929-ben. Ezt megelőzően utoljára 1913-ban rendeztek törvényhatósági választásokat. Az eltelt tizenhat év alatt az elhunyt képviselők helyére úgy nevezett póttagokat hívtak be, vagy helyi jellegű választásokat tartottak. A Horthy korszakban a törvényhatósági választások alkalmával a nemzetgyűlési választásoktól eltérően a szavazás titkos volt.

Jelzet: 
MNL PML XV. 3-c. Szociáldemokrata Párt, 1929. 11. 03.
Keletkezési idő: 
1929. 11. 03.

Kép címe: A Keresztény Gazdasági Szociális Párt plakátja.

Tartalom: A Keresztény Gazdasági Szociális Párt plakátja, amelyen felszólítja rákospalotai támogatóit a párt jelöltjeinek támogatására az 1934. november 11-ére kitűzött törvényhatósági választásokon.

Tudta-e: A Horthy-korszakban 1929-től kezdve ötévente rendeztek törvényhatósági választásokat.

Jelzet: 
MNL PML XV. 3-c. Keresztény Gazdasági Szociális Párt, 1934. 11. 11.
Keletkezési idő: 
1934. november 11.

Kép címe: Kelenvölgyi Keresztény Háztulajdonosok, Iparosok és Kereskedők blokkjának plakátja.

Tartalom: A kelenvölgyi helyi civil szervezet felszólítja támogatóit jelöltje támogatására az időközi helyi képviselőválasztáson.

Tudta-e: A különböző választási plakátok kihelyezését a területileg illetékes alispánok engedélyezték.

Jelzet: 
MNL PML XV. 3-c. Kelenvölgyi Keresztény Háztulajdonosok, Iparosok és Kereskedők blokkja, 1940. 04. 15.
Keletkezési idő: 
1940. április 15.

Kép címe: Taksony község dobolási könyve.

Tartalom: Taksony község tanácsa tájékoztatja a község lakóit a tanácsi választás részleteiről. (november 24.). A községi tanács november 29-én a nap folyamán felszólította azokat a lakókat, akik még nem szavaztak, hogy adják le voksukat.

Tudta-e: A szovjet mintára létrehozott tanácsok nem az önkormányzatiság szinterei voltak, hanem az államhatalom legalacsonyabb szintű végrehajtó szerve. Az első tanácsi választásokat 1950-ben, az utolsókat pedig 1985-ben tartották.

Jelzet: 
MNL PML XXIII. 841-f. 3. sorozat Dobolási könyv
Keletkezési idő: 
1954. november 24-től november 29-ig
 

Kép címe: Az 1985. évi országos és tanácstagi választások szemléltető propaganda terve.

Tartalom: A Hazafias Népfront szentendrei szervezete tervezetet készített a választási plakátok elkészítésére.

Tudta-e: 1985-ben rendezték az első és egyben utolsó olyan választást a szocializmus idején, amelyen egy kerületben több jelölt is részt vehetett.

Jelzet: 
MNL PML XXVIII. 336. 1985. évi választási iratok
Keletkezési idő: 
1985.

Az összeállítást készítette: Dr. Schramek László főlevéltáros

Utolsó frissítés:

2019.10.31.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges