A családfakutatás útvesztői. Egy gyönyörű nő rövid élete és személyi adatainak elírása az iratokban.

Varga Ildikó levéltári asszisztens írása "Élet a régi Nagykőrösön" facebook csoportban
2020.07.01.

Biczó Margit egy jómódú család gyermekeként született Nagykőrösön. A levéltárban őrzött református felekezeti anyakönyvi másodpéldányban a nevét véletlenül a fiú születésekhez írták be. Életében itt kezdődött az adatainak első elírása. A képen jól látható, hogy ezt a hibát észrevették és javították. Bekarikázták a nevét és átnyilazták a leányok nevéhez. Az 1800-as években az volt a jellemző, hogy születés után pár napra megtörtént a keresztelés is. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Biczó Kálmán és Győrfy Róza leánya 1887. október 5-én született és 1887. november 26-án keresztelték meg. Több mint egy hónap múlva. Itt tehetjük fel az első kérdést, vajon miért vártak a kereszteléssel ennyi időt?

1909-ben Biczó Margitka házasságot kötött a szintén nagykőrösi születésű Papp Imrével, akit egy évvel korábban 1908-ban a Karcagi Református Főgimnázium tanárává neveztek ki.

1909. augusztus 14-én kötöttek házasságot a Nagykőrösi Református Templomban. Az anyakönyvi bejegyzés szerint az ifjú férj 24 éves a feleség 22 éves volt a házasságkötés évében. A férj már karcagi lakosként szerepel az esketési anyakönyvben.

A boldog házasság nagyon rövid ideig tartott. 1910. szeptember 5-én Papp Imréné Biczó Margit Karcagon elhunyt. A halál okaként a nagykőrösi református felekezeti anyakönyvben májgyulladás szerepel. Az elhunyt nő életkora 22 év. A hullaszállítási levélen, - amivel Karcagról Nagykőrösre szállították az ifjú asszonyt - a halál okaként azt írták, hogy gyermekszülésben hunyt el. Életkora 22 év. Feltehetjük a következő kérdést, miben halt meg Papp Imre felesége?

Papp Imrénének két gyászjelentése készült, az egyik Karcagon a másik Nagykőrösön.

A karcagi gyászlevélen az alábbi adatok szerepelnek: asszony és leánykori neve, életkora 23 év. Házasságának első évében rövid, de súlyos szenvedés után megpihent. A gyászjelentésen feltüntették, hogy az asszony földi maradványait vonaton szállítják Nagykőrösre 1910. szeptember 6-a éjjelén.

A nagykőrösi gyászjelentésen csak a leánykori név szerepel becézve, Biczó Margitka, életkora 24 év, házasságának második évében hunyt el. Kérdésként merülhet fel, hogy a szülők által készíttetett gyászlevélen miért csak a leánykori név szerepel, illetve miért írták el az életkorát, illetve a házasságának évszámát?

A Budapesti Hírlap 1910. szeptember 9-i számának gyászrovata szerint Papp Imréné Nagykőrösön halt meg. A Pest Hírlap 1910. szeptember 9-i számában a halálozás rovatban az szerepel, hogy Papp Imréné Karcagon hunyt el. Megállapíthatjuk, hogy még az újságok gyászhíre is eltérő. Az egyik Nagykőröst, a másik Karcagot jelöli meg a halál beálltának helyéül.

A családi sírkövön szintén csak a leánykori név szerepel, az asszonynév nem. Ellentétben a nagymama, édesanya neveivel, ahol az asszonyneveket is feltüntették. A sírkő hátoldalán lévő gyászversben nincs megemlítve a férj csak a család. Itt azonban már jól tüntették fel, hogy 23 éves volt, amikor meghalt Biczó Margitka.

A családfakutatás rengeteg időt, türelmet igényel. Nagyon sok esetben, amikor van rá lehetőség érdemes egy-egy családra, személyre vonatkozóan több iratot, több helyen is megnézni, leellenőrizni és összehasonlítani az adatokat.

Jó példa erre Papp Imréné Biczó Margit halálesete, hiszen életkorát 22, 23, 24 évben, házassági éveinek számát 1, 2 évben, halálának okát, májgyulladás, illetve szülés közbeni halál miatt tüntették fel. Számtalan kérdés merülhet fel a kutatás során. Amennyiben tényleg szülés közben halt meg Papp Imréné mi lett az újszülöttel? Életben maradt, vagy meghalt a csecsemő is? A férj neve nem szerepel a sírkövön vele mi történt a felesége elvesztése után? A család miért tévesztette el a gyászjelentésen Margitka életkorát?

Kérdések, útvesztők, kibogozhatatlannak tűnő szálak, titkok kísérik végig a családfakutatók munkáját. Ennek ellenére érdemes belekezdeni, a levéltári forrásokban is kutatni, hiszen rengeteg adatot, információt rejtenek az itt őrzött iratok.

Aki egyszer elkezdi családja történetének kutatását nagyon nehezen tudja abbahagyni, mindig újabb és újabb információk kerülnek elő. A szálak időnként összegabalyodnak, de kitartó kutatás eredményeként ki lehet bogozni őket.

Összehasonlítást végeztem az OSZK és a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára Nagykőrösi Fióklevéltár őrizetében lévő gyászjelentések között. A levéltár 23 db gyászjelentést őriz a Biczó-Bitzó családra vonatkozóan. Az OSZK-ban ebből 19 db nincs meg.

A digitális kutatás nagyon kényelmes, de nem ad teljes információt a családokra vonatkozóan. Elfogult vagyok a levéltári iratokkal kapcsolatban, de gyakran a gyászjelentések, iratok hátoldalán is vannak olyan fontos információk, amik további segítséget tudnak nyújtani. Minél több forrást ismerünk meg annál teljesebb családfát lehet készíteni!

Források:

Fénykép: Papp Imréné Biczó Margitot és Papp Imrét ábrázolja 1909-ben házasságkötésük évében.

A fénykép tulajdonosa, Biczó Dániel.

1909, 1910. évi anyakönyvi bejegyzés (Nagykőrösi Református Egyházközség)

1908. évi Nagykőrösi Újság (Papp Imre kinevezéséről értesítés) Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Nagykőrös.

OSZK: Papp Imréné Biczó Margit karcagi gyászjelentése

Levéltári forrás: Magyar Nemzeti Levéltár-Pest Megyei Levéltára, XV.28. Nagykőrösi gyászjelentések gyűjteménye, V.276-c. Nagykőrös város polgármesterének iratai III.1030/1910.

Budapesti Hírlap 1910. szeptember 9. (8. o.)

Pesti Hírlap 1910. szeptember 9. (14. o.)

 

Utolsó frissítés:

2020.08.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges