Magyarország a francia diplomaták szemével – Beszámoló

Szerző: Katona Csaba
2023.02.08.
2023. február 2-án, a katolikus naptár szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony napján került sor egy rangos forráskötet bemutatójára a 300 éves Magyar Nemzeti Levéltár (Archivum Regni) idén száz éves Bécsi kapu téri épületében. A dátum ellenére azonban nem egy egyház-, hanem egy diplomáciatörténeti kötet prezentációja okán telt meg a bemutatónak helyet adó impozáns Lovagterem. A Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és tanácsosa, Garadnai Zoltán történész, népművelő, valamint Fejérdy Gergely történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa, Habsburg Ottó Alapítvány (HOAL) igazgatója társszerkesztőként jegyzik a Magyarország a francia diplomaták szemével Diplomáciai dokumentumok a magyar–francia kapcsolatok történetének jobb megértéséhez (1944–1990) / La Hongrie vue avec les yeux des diplomates français Documents diplomatiques pour mieux comprendre l’histoire des relations franco–hongroises (1944–1990) című vaskos forráskiadványt.

A nagy számban megjelent érdeklődőket először Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója üdvözölte házigazdaként, majd bemutatta a Line Design kiadó által gondozott kötet két szerkesztőjét, továbbá a kiadvány méltatására felkért Gazdag Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzor emeritusát, a magyar–francia kapcsolatok kutatásának magyar doyenjét. A levéltár főigazgatója a már jelzett tricentenáriumra és centenáriumra utalva azt is kiemelte, hogy az ország legrégebbi intézménye 1756 óta működik ugyan, de ebben az évben ünnepeljük az 1723-ban megalkotott levéltári törvény 300. évfordulóját, amit még hangsúlyosabbá tesz az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületének 100. „születésnapja”. Ezt követően kifejtette, hogy a levéltár vezetése a hagyományok jegyében kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy a levéltári munkatársak tudományos tevékenységét támogassa. Ennek jegyében adott otthont a levéltár jelen bemutatónak is.  

A két szerkesztő alapos munkáját ezt követően Gazdag Ferenc részletesen méltatta, aki egyfelől rámutatott arra, hogy a válogatott források, lévén azok francia diplomaták által keletkeztetett iratok, a 20. század második fele francia története periodizációját követik. A kötet olvasóit egy magyar és francia nyelven is olvasható bevezető tanulmány segíti a tájékozódásban, ezt követően pedig kronologikus sorrendben következnek a kétoldalú kapcsolatépítés legfontosabb francia külügyi dokumentumai. Másfelől arra hívta fel a figyelmet, hogy a kötet Nantes-ban, illetve Párizsban folytatott, nóvumok sorát napvilágra hozó alapkutatásokra épül. Ezek pedig arra is alkalmasak, hogy hosszabb távon egy magyar külpolitika-történeti szintézishez is szilárd alapul szolgáljanak.

A szerkesztők közül Garadnai Zoltán ismertette tömören a könyv megírásának, szerkesztésének történetét az ötlettől egészen a megvalósulásig. Rámutatott, hogy határozott álláspontjuk szerint a könyv egyik kiemelten fontos feladata, hogy az 1944 és 1990 közötti időszakra vonatkozóan be tudja mutatni a francia diplomácia Magyarország-képének formálódását. Ehhez kérte Fejérdy Gergely együttműködését, aki korábban az 1940-es és 1950-es évekre vonatkozó kutatásai alapján válogatta ki a legfontosabbnak ítélt forrásokat, és így társszerkesztőként vállalt főszerepet a forráskötet összeállításában, amelynek velejét a francia külügyminisztériumi iratok adják. Az 1944 és 1990 között Magyarországon szolgálatot teljesítő francia diplomaták eltérő motivációkkal és különböző előképzettséggel kerültek Magyarországra. A jelentéseikben megfogalmazott gondolataik pedig értelemszerűen erős hatást gyakoroltak a francia döntéshozók Magyarország-képének alakulására is.

Végezetül fontos hangsúlyozni: Szabó Csaba főigazgató jelezte, hogy a francia források magyar nyelvű változatának előkészítésében, kiadásában a Magyar Nemzeti Levéltár örömmel működne együtt a szerkesztőkkel, valamint a kiadóval. Hiszen így a franciául nem értő, de a modern kori diplomáciatörténet iránt érdeklődő magyar olvasóközönség is többet tudhat meg a 20. század második felének magyar–francia kapcsolatairól. A jó hangulatú könyvbemutatót szerény, ám tartalmas beszélgetésekre ösztönző fogadás zárta.

Fotók: Varga Máté (MNL)
 
 

 

Utolsó frissítés:

2023.03.10.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges