„Ma Üdvözítő született néktek Dávid városában”

„Natus est nobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David.”
2022.12.21.
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal azonban ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Ma Üdvözítő született néktek Dávid városában: az Úr Krisztus.«” (Lk 2, 8–11)

Karácsony örömére az Erdélyi Antifonáléról tudhatókat osztjuk meg. Ez a liturgikus emlékünk ismét jó példa arra, mennyire töredékes és szétszóródott a magyar középkori műveltség írott anyaga. Egyes töredékeit, így a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött kötet boítólapját a magyar gregoriánum zenetörténész- és a fragmentumok kodikológus kutatói próbálják rekonstruálni.


Az Erdélyi Antifonálé töredéke a Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltárának Protocolla, libri regii et stylionaria című állagából. A pergamen másodlagos felhasználású borítólap a Protocollum (maius) I című kötetről.

Jelzet: MNL OL, Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára, Protocolla, libri regii et stylionaria (F 15), Protocollum maius I.
 

Az antifonálét vagy antifonáriumot a papi, szerzetesi imaórák (Vigilia/Matutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Ad vesperas és Completorium) éneklésekor használják. Az előénekes ezekkel a versekkel vezeti fel a zsoltárokat. A zsoltár sorait azután a kórus két fele felváltva imádkozza, végül a glóriát és a megismételt antifónát együtt énekeli a közösség. Az antifónák szövegét az ünnepekhez igazították. A címben idézett sor Lukács evangéliumából (Lk 2,11) a karácsonyi zsolozsmában hangzik el.

Pillanatnyi tudásunk szerint öt töredékét ismerjük a kódexnek. Ezek két városban és három őrző intézményben lelhetők fel. Kettő Kolozsvárott az Akadémiai Könyvtárban (Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj), Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében további kettő, végül egy töredék a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában.

A töredékek az ünnepek rendjében:

1. Kolozsvár, Román Akadémia Könyvtára, Fragm. Cod. Lat. 15. a C. 55090 jelzetű kötetről – (Karácsony és) Szent István első vértanú: december 26.

2. Kolozsvár, Román Akadémia Könyvtára, Fragm. Cod. Lat. 14. a BVM C. 218 jelzetű kötetről – Aprószentek: december 28.

3. Budapest, MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, T 422/6 – Szent Vince mártír: január 22.

4. Budapest, MNL OL Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára, F 15 Protocollum maius I. (1629–1638) – Nagy Szent Gergely pápa: március 12.

5. Budapest, MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, T 261 – virágvasárnapi matutinum (változó ünnep a húsvétszámítás szerint)

A karácsonyi vonatkozású – mindössze három szó – a Kolozsvárott őrzött Fragm. Cod. Lat. 15 levélpáron, a jobb oldal első sorának elején olvasható.

Forrás: https://fragmentarium.ms/view/page/F-i7u5

Az eddigi vizsgálatok eredménye szerint a töredékek hangjelzése nagy valószínűséggel Erdélybe helyezi az antifonále keletkezését. De amíg a kódex tételválasztása az esztergomi hagyományt követi, addig a dallamok az eddig ismeretlen provenienciájú Isztambuli Antifonáléhoz állnak közel.

Az Erdélyi Antiphonale (Antiphonale a.u. Ecclesiae Transsylvaniae) kutatásáról és új eredményeiről Gilányi Gabriella és Hende Fanni tartottak előadást a 2022. november 24–25-én megrendezett V. Scriptorium konferencián.

Békés, áldott karácsonyt Mindannyiunknak!

Iratfotó: Lukács-Berkesi Anikó (MNL)

 

Utolsó frissítés:

2023.01.23.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges