„Kossuth Lajos elfogyott regimentje, 48-as veterángondozás és a Honvédmenház története”

vándorkiállítás
2023.03.27.
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös tárlata, a Kossuth Lajos elfogyott regimentje - A 48-as veterángondozás és a Honvédmenház története című kiállítás megnyitójára nemzeti ünnepünk alkalmából 2023. március 15-én 11:00 órakor került sor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri palotájában.

A kiállítást Mikó Zsuzsanna, a házigazda intézmény általános főigazgató-helyettese nyitotta meg. Ünnepi beszédében elmondta, hogy a levéltári emlékévhez kapcsolódva (hiszen az intézmény idén 300 éves) a levéltár kiemelt célja, hogy saját kiállításai mellett más tárlatokat is befogadjon. 1848-ra emlékezve a Honvédmenházra fókuszáló kiállítás révén új szemszögből is megfigyelhetjük az akkor történt eseményeket, a veteránok mindennapjait. Az időszaki tárlat rendezői Szoleczky Emese (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), Ress-Wimmer Zoltán (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Gönczi Ambrus (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény) voltak.

Az ünnepélyes megnyitót Ress-Wimmer Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadójának tárlatvezetése követte. A tárlat a Honvédmenház történetén keresztül mutatja be a ’48-as utóélet egyik kardinális kérdését, a veterángondozást. Megismerkedhetünk az épület történetével, az agg honvédek mindennapjaival, a Menház egykori parancsnokaival és lakóival, a Honvédmenház veteránjainak szerepével a Hadimúzeum történetében (kiemelve az Aggházy Kamil által szervezett, 1920. évi, Budavár bevételének 71. évfordulója alkalmából rendezett Honvéd Emlékünnepet).
A kiállítás ezen túl bemutatja az első világháború és a ’48-as honvédek kapcsolatát, a román megszállás hatását a Menházra, a ’48-as honvédek protokolláris megjelenéseit és a tévesen utolsó ’48-as honvédnek tartott Lebó István személyét (sírját a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 31-es parcellájában 2021-ben a HM HIM kezdeményezésére újította fel a Nemzeti Örökség Intézete). A kiállítás a Soroksári út 114. szám alatt található objektum későbbi sorsával és pusztulásával zárul.

A kiállítás része a Lechner Ödön terve alapján készített, a Honvédmenházat bemutató makett, amelynek elkészítése közel félezer munkaórát vett igénybe. A makett Horváth Domonkos keze munkája. A testi és lelki gondozásra szorulók – vakok, csonkoltak, betegek – részére 1869-től kezdve az Országos Honvédgyűlés határozata értelmében gyűjtőakciók és adakozás, adományok révén igyekeztek megteremteni egy, mintegy 80 rokkant honvédet gondozó intézmény anyagi alapjait. Ez lett az úgynevezett Honvédmenház, amelynek alapkövét 1871-ben rakták le, majd 1872-re építettek fel a Soroksári úton, hiszen rászoruló bőségesen akadt. Az épület ünnepélyes átadására 151 éve, 1872. szeptember 29-én került sor. A világháború során az öreg honvédek mellett feltűntek a „Nagy Háború” sebesültjei is, 1924-től pedig hivatalosan is Rokkantházként üzemelt az épület. Az 1944. április 3-i bombázás során sajnos súlyosan megrongálódott, majd a háborút követően lebontották.  A makett 3D-tervezése Végvári Endre, a figurák festése Zabari Hajnalka munkája révén valósult meg. A makett elkészítését Ferencváros Önkormányzata mellett a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is támogatta.

A kiállítás 2023. április 17-ig hétköznapokon 9:00 és 15:00 óra között látogatható a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületének 4. emeleti bemutatótermében.  

 


 

 

Utolsó frissítés:

2023.05.02.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges