Jön a víz!

Szerző: Tuza Csilla
2024.03.14.
1848. március 15-én hatalmas tömeg ünnepelte a forradalmat Pest-Budán. Addigra az emberek már elfelejtették, hogy tíz évvel korábban, ezekben a napokban a város sírástól, jajgatástól és összeomló épületek zajától volt hangos.

1838 telén különlegesen sok hó esett, és a Duna vize korán befagyott. A felsőbb szakaszokon már március elején megindult az olvadás, így Pest-Buda magasságában a Duna vízállása már meglehetősen magas volt, de a befagyott jég miatt a víz nem tudott lefolyni rajta. A városlakók mégis bíztak csekély mértékben biztos árvízvédelmükben, annak ellenére, hogy a mélyebben fekvő utcákat a víz már január óta veszélyeztette.
Wesselényi, az árvízi hajós, aki sokak életét mentette meg, így ír naplójában a végzetes kimenetelű napról: „[13-án] ebéd alatt indult meg a jég; darabig csendes méltósággal, robaj nélkül ment, később megállott s az emberek újra kezdettek rajta járni, öt órakor újra megindult s nemsokára tornyosulni kezdett s főni és forrni, a jégtömegeket duzzadva emelő s újra szétzúzó hatalma a dühöngni készülő Dunának.”

A bekövetkező tragédiát azonban még aznap sem sejtették, mivel maga Wesselényi is színházba ment este. A Duna ugyan már többször is fenyegetett árvízzel az elmúlt évek, évszázadok során, de szabályozására, komolyabb árvízvédelmi intézkedésekre senki sem gondolt, és nem is került sor rá. Egyidejűleg több tényező is közrejátszott abban, hogy 1838 márciusában ilyen súlyos árvízhelyzet alakult ki: időközben egészen a Duna partjára felépítettek lakóházakat, kedvezőtlenül alakult az időjárás, és nem utolsósorban nagy szerepe volt a tragédiában az emberek jóhiszeműségének és nemtörődömségének.

 

Pest-Buda látképe az 1850-es években, ahol jól láthatók a Duna partján felépített házsorok és a folyó szabályozatlan partja
Jelzet: MNL OL, Abszolutizmuskori Levéltár, Magyar Udvari Kancellária Levéltára, Elnöki iratok (D 185), 1861/1003


Az 1838. március 13. és 18. között lejátszódó tragédiának egy ritka szemtanúja is volt. Holló Mihály gödöllői plébános éppen Pesten tartózkodott, így hiteles szemtanúként örökítette meg a gödöllői plébánia Historia domus-ában a látottakat.

„Ebben a januári hónapban annyi hó esett, hogy az 5 láb [kb. 1,5 m] magasságot is elérte, különösen [január] 10. és 15. között, olyan magasságot ért el, hogy olyan emberemlékezet óta nem volt, az utak teljesen el voltak zárva, alig tudtunk kilépni a házból. A Duna [január] 6. körül befagyott, és az állandó fagy miatt [a jég] elérte az 5–6 láb [1,5–2 m] vastagságot. Mindnyájan nagyon reméltük, hogy elmúlik már ez a kegyetlen tél; Pest és Buda szorongott, féltek a Duna áradásától, kínozta őket a vész, amelyre számítani lehetett. Március 8-ról 9-re virradó éjjel megmozdult a jég, és minden nagyobb kár nélkül levonult, azonban a felső részeken Bécset, Pozsonyt, Győrt, Komáromot és Esztergomot elöntötte, és 600 ház összedőlt, a túloldalon pedig Párkányt majdnem teljesen elpusztította, és olyan szörnyű erővel tört Vác felé, hogy ott majdnem 300 házat lerombolt. Hajókat és malmokat ragadott magával Pest és Buda felé, és úgy megnőtt a víz, hogy Budán a Vízivárosban és a Rácvárosban a felső részen fekvő házakból az embereket életveszély közepette kellett kimenekíteni. A jég 13-ig nem mozdult, akkor dél körül megmozdult, de kicsit lejjebb megint megállt, most minden városlakó félelemmel figyelte a Duna-folyót. Néhány bécsi kereskedő a Józsefvárosba érkezett a vásárra, át is keltek a jégen. 6 óra körül növekedni kezdett a víz, a jég elmozdult, és hatalmas hegyekké formálódott, és szörnyű előadást rendezett. A mellvédeket szorgalmasan erősítették, de az víz ereje a Német Színházig sodorta ezeket, siralmas kiáltozások és szörnyű terror uralkodott, ahol nem sokkal korábban az erősítéseket végezték. Mindenkire sötétség borult, minden a visszájára fordult, borzalmas módon. Ugyanis este 9-kor kitört a vihar: a harangok a közös veszélyre figyelmeztettek, az égő fáklyák fényénél a lakók elborzadva látták, hogy a gátak átszakadtak, és 10 és 12 óra között a Duna úgy 4–7 láb [1,20–2,13 m] magasságú vízzel elérte a szomszédos külvárosokat (a Józsefvárost és a Ferencvárost), úgyhogy az embereknek nemhogy a holmijaik, de saját személyük megmentésére sem igen volt idejük. Lejjebb, a Csepel-szigetnél a jég megint összeállt, és visszaszorította a vizet, elöntötte a Ferencvárost és a Józsefvárost, a külvárosban a 6 láb [2 m] magas víz különösen a Váci kapu környékét rombolta. 14-én ugyanilyen magasan állt a víz, és minden ház, a raktárak, a városkapuk megrongálódtak, és a következő napon, 15-én is folytatódott a romlás, a külvárosokban nőtt a nagy hideg, a köd és az áradás, a pékek kályhái tönkrementek, így kenyérhiány volt, úgyhogy a szomszédos helyekről adtak gabonát, hogy ne pusztuljanak tömegesen éhen. Elsőként a soroksári bíró volt az, aki három csónakra való kenyeret összegyűjtvén Pestre érkezett, de minden szomszéd hasonló emberséget tanúsított, különösen pedig Grassalkovich herceg segített a praefectus úr által. Egész idő alatt együtt érzett a pestiekkel a veszélyben; innen Gödöllőről minden egyes nap húsz kenyeret vittek el, mindenféle gabonát összegyűjtöttek, az emberek teljes erőből próbáltak segíteni. A pesti hercegi palotából minden nap kenyeret és pénzt osztottak szét, ezekben a szerencsétlen órákban Soroksáron és Gödöllőn a herceg az összes lisztet jószívűen szétosztotta a károsultaknak. Gödöllőről a gyűjtés következtében, amely ugyancsak sikeres volt, naponta csak gabonából 5-6 szekér indult Pestre. – Én, a jóindulatú utód, röviden és rapszodikusan adom tudtul az emlékezetnek, hogy 15-én személyemben is jelen voltam Pesten, amikor a nagy házak elkezdtek düledezni, és a külvárosokban a kisebbek is, a legtöbb ház a Belvárosban dőlt össze, a legszilárdabbak is megrongálódtak. Ami nem dőlt össze, az is nagyobb részt megrongálódott, hatalmas volt a döbbenet és a nyomorúság, több ezer embert láttam, akik panaszkodtak és sírtak, és sok mindent láttam, amit még elképzelni sem lehet. Minden címre, rangra való tekintet nélkül, láttam nagy méltóságú embereket, magas pozícióban lévőket, akik könnyes szemekkel könyörögtek segítségért, a saját és szeretteik megszabadulásáért, belekapaszkodtak a hajósok kezébe – nem számított a méltóság, sem a mágnási cím, a közös nyomorúságban mindenki egyenlő volt, az emberek most mindnyájan szerencsétlenek voltak.
Ebben az általános zűrzavarban azonban voltak olyanok is, akik minden emberséget nélkülözve a veszély láttán sem ragadták meg azt a nagyszerű megoldást, hogy akik nem tudták vagy nem akarták a vagyonukat menteni, csónakjukba felvették volna, így például Bemer prelátust a Dunából 100 forintért mentették ki.
Március 16-án a víz egy kicsit visszahúzódott, és mindenki, aki csak tudta, elhagyta Pestet, és a szomszédos települések mindenféle fölényeskedés nélkül szívélyesen fogadták a boldogtalan menekülteket. Különösen kitűnt emberségével Károlyi István gróf, aki a szomszédos birtokain, nevezetesen Fóton több tucat cipót, élelmet és szállást adott a menekülteknek. Még aznap, körülbelül délután 4 órakor a jeget, amely addig a Csepel-szigetnél állt, megrepesztette a víz, ami így szabadon lefolyhatott; de Pestet még nem hagyta el a veszély, mert a házak alaposan megrongálódtak, és a külvárosokban sem voltak az emberek biztonságban, és a megrongálódott házak minden pillanatban összeomlással fenyegették a szárazabb helyen összegyűlteket. A külvárosokban egész területek hevertek romokban, és megtagadták a könnyező tulajdonosoknak a hozzáférést. 18-án a víz elhagyta az alsóbb városrészeket, romokat hagyva maga után, és aki még nem fáradt bele, az sirathatta a külvárosokat.”

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, C. Plébániai levéltárak, Gödöllő, Historia domus. Az 1838. év

 

Az áradás Pesten 2281 házat pusztított el, 827-et súlyosan megrongált és 1146 maradt meg épségben. A legnagyobb károkat a Józsefváros és a Ferencváros szenvedte el. Budán mintegy 600 ház omlott össze.
Habár az árvízi mentés legismertebb alakja Wesselényi Miklós, de rajta kívül még számos tehetős főúr is a károsultak segítségére sietett, mind a tragédiát követő napokban, mind azután is, hiszen sokan váltak hajléktalanná, és az éhínség következtében még hónapokig szenvedtek. Az idézett forrásban a Pest környéki földesurak közül kiemelkedik Grassalkovich Antal személye és a Károlyi család tagjai, de meg kell említenünk József nádort, Ráday Gedeont, Széchenyi Istvánt, Szapáry Ferencet és a Podmaniczky családot is.
Közvetlenül az árvíz után Lónyay Jánost nevezték ki kormánybiztossá, akinek feladata a romba dőlt házak helyén az újjáépítés megszervezése, a károsultak névjegyzékének összeállítása, a segélyek kiosztása volt. A segélyek szétosztását Cziráky Antal országbíró és Teleki József koronaőr felügyelték a „Segedelmosztó bizottság” élén.
Szintén a Lónyay-bizottság kezelte az önkéntes felajánlásokat. A nemesség tagjain kívül külföldi városok, egyesületek is versengtek az adományok felajánlásában, leginkább Bécs és Frankfurt am Main lakosai siettek a károsultak segítségére. De nemcsak tehetős emberek segítettek: egyszerű kereskedők, kézművesek, polgárok, ki mit tudott adott: pár forintot, élelmet, építőanyagot.

 


Enyvfelajánlás az árvízkárosultak részére

Jelzet: MNL OL, Magyar kancelláriai levéltár, Az 1838. évi árvíz iratai (A 103), Fasc. 47. No. 116/14.

 


Fafelajánlás az árvízkárosultak részére

Jelzet: MNL OL, Magyar kancelláriai levéltár, Az 1838. évi árvíz iratai (A 103), Fasc. 47. No. 120.
 

Az árvíz után az 1839/40. évi országgyűlésen vita nélkül szavazták meg végül a Duna-folyam szabályozásának szükségességét és egy hatékony árvízvédelem kiépítését. Ezek a munkálatok az 1860-as években indultak meg, a ma ismert, 12 km hosszan elnyúló rakpart kiépítésének tervezője Reitter Ferenc mérnök volt. A rakpartok felső szintjét az 1838-as árvízhez igazították, és a kőpárkány efelett egy méterrel ért véget. Többszöri átépítés, bővítés és felújítás során a rakpartjainkat 2011-ben Budapest legnagyobb építészeit műemlékévé nyilvánították.

A gödöllői plébánián vezetett Historia domust Dr. Varga Kálmán fedezte fel, köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsátotta. A latin szöveget a cikk írója fordította magyarra.
 

Iratfotók: Lukács-Berkesi Anikó (MNL)
 

Felhasznált szakirodalom:

Salamon Ferencz: Budapest története. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. I. Budapest 1886.
Báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” naplója. Sajtó alá rendezte: Rubinyi Mózes. [Budapest, 1888.] Magyar Irodalmi Ritkaságok XL.

 

Utolsó frissítés:

2024.03.25.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges