Iratkezelő, irattáros tanfolyam indul

2021.08.30.
A Magyar Nemzeti Levéltár iratkezelő, irattáros (nem OKJ-s) tanfolyamot szervez.

A képzés adatai: 2021. évi őszi Iratkezelő, irattáros (nem OKJ) tanfolyam, a Magyar Nemzeti Levéltár bejelentéssel megvalósuló felnőttképzési tevékenysége.

A képzés formája: 48 elméleti és 18 gyakorlati óra (Az elméleti órákat interaktív távolléti kapcsolattartással tartjuk, a gyakorlatot az igényfelmérés eredménye szerint interaktív távolléti kapcsolattartással és/vagy személyes jelenléti formában is megvalósítjuk. Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a személyes jelenléti képzési formát, a képzés online, a Zoom platformon zajlik.)

A képzés helye jelenléti képzés esetén: Magyar Nemzeti Levéltár, 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

A képzés kezdési időpontja: 2021. szeptember 23.

A képzés tervezett befejezésének időpontja: 2021. december 2.

A képzés óraszáma: 66 óra (48 óra elmélet + 18 óra gyakorlat vizsgával)

A képzési alkalmak száma: 11 alkalom x 6 óra

A képzés időtartama: heti 1x6 óra 10.00-től 15.25 óráig (10:00-12.30 (15’ szünettel) és 13:00-15:25 (10’ szünettel)). Az elméleti alkalmakat mindig csütörtöki napokon tartjuk online, a gyakorlati órákat max. 10 fős csoportokban hétfőtől csütörtökig 1-1 napon. Beosztás a választott iratkezelési szoftver szerint.

Max. résztvevői létszám: 40 fő.

Részvételi díj: nettó 97.500 Ft + 27% áfa, bruttó: 123.825 Ft, amely magában foglalja a képzést záró írásbeli záróvizsga díját is.

A jelentkezés feltétele: a jelentkezés nincs bemeneti követelményhez kötve.

Vizsga: a képzés írásbeli záróvizsgával zárul.
 

A képzés főbb témakörei:

 • Az iratkezelés szabályozása – történeti áttekintés - Iktatási módok, rendszerezési elvek, Az
 • iratkezelés szabályozása – hatályos jogszabályi környezet.
 • Az iratkezelés folyamata a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Egyedi iratkezelési
 • szabályzatokban szabályozandó kérdések.
 • 3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről. 3/2018. Gyakorlati tapasztalatok szoftverek használata, vegyes iratkezelés, szerven belüli eltérő szakterületek iratkezelése, ügyvitele. Az iratkezelés infrastrukturális követelményei. Iratkezelési, ügyviteli folyamatok fejlesztése - minőségmenedzsment
 • Elektronikus ügyintézés alapismeretek, SZEÜSZ-KEÜSZ elektronikus aláírások, másolatkészítés, hitelesség ellenőrzése.
 • Az iratkezelés és az ügyvitelszervezés összefonódása, workflow támogatás, folyamatfejlesztési szempontok, fejlesztési igények. Adatbázis alapismeretek gyakorlat. Levéltári átadási jegyzék készítése. Átadás módja, formátumok
 • Állományvédelem alapelvei, az iratanyag állapotát befolyásoló tényezők, irattári raktárok kialakításának normái. Információbiztonsági ismeretek. Iratkezelő szoftver üzemzavara esetén követendő eljárásrend.
 • Az elektronikus és papír alapú iratokkal történő irattári munka elmélete és gyakorlata Irattárba adás (átmeneti, központi). A selejtezési eljárás jogi háttere és levéltári ellenőrzése, elektronikus és papír alapú iratok selejtezési lehetőségei, levéltári átadási jegyzék készítése.
 • Iratkezelés tanúsított iratkezelő szoftverben (Poszeidon/ASP) iratkezelési, ügyintézési funkciók.
 • Ismeretek összefoglalása, rendszerezése. Tanfolyamzáró vizsga: elmélet (teszt) és gyakorlat (gyakorlati selejtezési jegyzőkönyvre, levéltári átadásra vonatkozó feladat).

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: tanúsítvány.

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek bármely közigazgatási szervezet, közfeladatot ellátó szerv iratkezelési feladatain belül az ügyviteli, irattározási és az irattározással összefüggő rendezési és selejtezési feladatok ellátására.

A képzés célcsoportja: Közfeladatot ellátó szerveknél dolgozó irattárosok, ügyviteli alkalmazottak, akik irattározási, selejtezési feladatokat látnak el

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15. szerda

A képzés csak megfelelő jelentkezői létszám esetén indul.

 

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. Kérjük a Jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni: gadanecz.judit@mnl.gov.hu.

 

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni a fenti email cím mellett az alábbi elérhetőségen lehet: Kelemen Márta (Tel.: 06-1/437-0671), Gadanecz Judit (Tel: 06-1/437-0674, vagy 06-30-681-5957)

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

 

Magyar Nemzeti Levéltár

Szakmai Koordinációs Igazgatóság

Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztály

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2021.09.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges