Ha karácsony, akkor csillag

2021.12.20.
800 éve, 1221-ben halt meg Guzmán Szent Domonkos, a prédikátor, vagyis domonkos rend alapítója, a csillagászok védőszentje, és ugyanebben az évben kapott megbízást Paulus Hungarus Bolognában, hogy alapítsa meg a magyarországi rendtartományt. Ezen a héten a 800 éves jubileum kapcsán a domonkosok és a csillag kapcsolatáról szóló ábrázolásokat és forrásokat mutatunk be.

„és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, majd megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.” (Mt 2,9)


A három királyok imádása 4. századi római gyermek szarkofágon

 

Szent Domonkos egyik attribútuma a homlokán vagy a feje fölött látható csillag, ahogyan azt Fra Angelico ábrázolásain láthatjuk.

Szent Domonkos alakja Fra Angelico perugiai oltárképéről, 1438 körül (Trónoló Madonna a Gyermekkel és angyalokkal. Galleria Nazionale dell’Umbria)

 

Szent Domonkos ábrázolása Fra Angelico freskó ciklusáról, a firenzei San Marco kolostorban, 1437–1446.

 

Jacobus de Voragine Legenda aurea-jában a következőket olvashatjuk Domonkosról:

„Az az asszony, aki a gyermek Domonkost a szent keresztség fürdőjéből kiemelte, látta, hogy a homlokán egy igen fényes csillagot visel, amely az egész világot beragyogta.” (Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Bp. 2004 Déri Balázs fordítása)

Később is előkerül a csillag vele kapcsolatban egy álom kapcsán:

„Toulouse-ban egy nagy tudományú, jó hírű magiszter tartott előadásokat a teológiáról. Egy reggel, napkelte előtt még átolvasta az előadását, de közben elnyomta az álom, s fejét egy kis időre a katedrára hajtotta. Álmában hét csillag tűnt föl előtte. Mikor e csodás, új jelenés miatt ámuldozott, hirtelen oly fényesek lettek és úgy megsokasodtak a csillagok, hogy az egész világot beragyogták. Fölébredvén álmélkodott, hogy mit is akart ez jelenteni. És íme, mikor belépett az iskolába és előadást tartott, Szent Domonkos és szerzetéből hat társa alázatosan a mondott magiszter elé járult, és tudomására hozták szándékukat, hogy az ő iskoláját szeretnék látogatni. Eszébe vévén látomását, habozás nélkül fölismerte bennük a hét csillagot.” (u.o.)

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára is őriz egy szép ábrázolást Szent Domonkosról egy pecséten. A rend generálisa, Joachinus Turrianus Venetus teológia professzor a rend konfraternitásába fogadta Söptei Pétert családtagjaival együtt, és a domonkos rend lelki javaiban részesítette őket. Erről Velencében adta ki az oklevelet 1489. február 20-án.

 

Joachinus Turrianus Venetus domonkos generális a rend konfraternitásába fogadja Söptei Pétert és családtagjait. Velence, 1489. február 20.
Jelzet: MNL OL, Mohács előtti gyűjtemény, DL 93592

Söptei Péter Mátyás király udvari jegyzője volt harminc éven keresztül. De nem csak a hozzá köthető kancelláriai kiadványokat ismerjük, hanem fennmaradt tizenegy olyan oklevél is, amelyeknek ő a kedvezményezettje. Ezek mindegyike vallásosságáról és műveltségéről árulkodik, ugyanakkor társadalmi állásáról, illetve emelkedéséről is. Az egyik hozzá köthető oklevél  (MNL OL DL 93376) budai polgárnak nevezi őt a harmadik sor első három szavával. Söptei 1468. szeptember 29-én birtokot kapott az uralkodótól Vas megyében, Jakabházán (MNL OL DL 94235).

A tizenegy oklevelet nyolc különböző szerzetesrend elöljárója állította ki, akik rendjük lelki közösségébe fogadták Söptei Pétert hozzátartozóival együtt, aki szemmel láthatóan komoly gondot fordított saját és hozzátartozói lelki üdvössége biztosítására. Az általánosságokon túl megtudjuk ezekből, hogy egyszer söptei háza adományozásával (HU MNL OL DL 93640), egyszer pedig három budai szőlője és öt nyomtatott könyve ajándékozásával (HU MNL OL DL 93590) nyerte el üdvössége útjának egyengetését. Az öt kötet a következő volt: Aurea Kathena  Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae című munkájának egy kötete, Szent Bonaventura prédikációi, a Biblia és A magyarok krónikája (ti. a Budai Krónika).

A megtiszteltetésért a Budáról származó teológushallgató János járt közben, aki egyes feltételezések szerint Péter mester fia volt. Az oklevélről meg kell említenünk, hogy déli hártyára íródott, vagyis a hátlapja kevésbé finoman kidolgozott, valamint azt, hogy „előre gyártott” darabról van szó, ahogyan ez a kedvezményezettek nevének utólagos, más kézzel, tollal és tintával történt utólagos beírásából jól látszik.

Az ígért csillag pedig a generális mester pecsétjén tűnik fel.

 

Joachinus Turrianus Venetus domonkos generális pecsétje a Söptei Péternek és családtagjainak adományozott oklevélen.
Jelzet: MNL OL, Mohács előtti gyűjtemény, DL 93592

 

A mandula alakú pecsétmező közepén a feszület látható. Jobbján térdel Szent Domonkos, feje fölött a csillaggal. A szemközti oldalon a kereszt tövéből liliom nyúlik magasra. A csillag mellett mind a kereszt, mind a liliom Domonkos attribútuma a képzőművészetben, ahogyan ezt Fra Angelico képén is láthatjuk, ahol Máriával és Magdolnával ábrázolja a szentet a feszület alatt.

Szűz Mária, Mária Magdolna és Szent Domonkos a kereszt alatt Fra Angelico freskó ciklusáról, a firenzei San Marco kolostorban, 1441–1442.

A kereszt vízszintes szára fölött további csillagok láthatók, a függőleges szár tetején pedig fészkén ülő pelikán táplálja szíve vérével fiókáit.

 

Hasonló ábrázolást láthatunk egy korábbi domonkos generális, Martialis Anribelly(?) pecsétjének töredékén is.

 

Martialis Anribelly(?) pecsétje a Rhédey család tagjait konfráterré fogadó oklevélen. Pessulluno hegy, 1456. május 20.
Jelzet: MNL OL DL 61026

 

A magyar domonkos rendtartomány prior generálisai – a pálosokhoz hasonlóan – a középkor egészén végig ugyanazt a pecsétet használták okleveleiken. Ez sajnos – bár érthető módon – kevésbé gazdag vésetű, mint a rend generálisáé. Ezen nem ragyog fel a csillag, hanem a jobbjában előviteli keresztet, baljában könyvet tartó Domonkost ábrázolták, a körirata pedig: S(IGILLUM) PRIORIS FRA(TRUM) P(RAE)DICATOR(UM) HUNGAR(IAE).

Végezetül egy rövid idézettel és az egész novellát szíves figyelmükbe ajánlva kívánunk áldott karácsonyt hűséges olvasóinknak.

„… de aztán megálltam és hálás szívvel néztem fel a ködös boltozatra, mert az a gondolat formálódott ki bennem, hogy az emberi élet nyomorúságában, félelmében és sötétségében irányt mutató sok csillag mind-mind ugyanaz a csillag, mint az Idők, Királyok és Pásztorok útmutató betlehemi csillaga.” (Fekete István: A csillag)

 

A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény által a 800. jubileumra készített kiállítás tablói online is megtekinthetők.

Utolsó frissítés:

2022.01.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges