A magyarországi szlovákok

2023.05.17.
Megjelent a Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában A magyarországi szlovákok című kiadvány, mely a "Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek" sorozat újabb forrásgyűjteménye.

A Magyar Nemzeti Levéltár által útjára indított könyvsorozat bevezető tanulmánykötete, Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon, 2021-es kiadása után következett az első forrásgyűjtemény, amely a magyarországi ruszinokra és ukránokra vonatkozó dokumentumokat mutatta be A magyarországi ruszinok és ukránok címmel. Ezt követte A magyarországi cigányok/romák I., valamint Az erdélyi és magyarországi románok I. II. kötete.

A sorban következőt A magyarországi szlovákok címmel Szarka Lászlónak és Tóth Istvánnak köszönhetjük, akik a magyarországi szlovákság történetének legfontosabb eseményeit és jelenségeit kívánták bemutatni a gazdag forrásanyagot tartalmazó dokumentumválogatással.

A kiadvány 92 különböző forráson keresztül beszéli el a szlovák közösségek történelmét a nagymoráviai és pannóniai szlávoktól a felföldi és alföldi szlovákságon át, Szvatopluktól a 1848-49-es forradalmon és világháborúkon keresztül a cseh-szlovák államalapításig s a rendszerváltásig kitérve többek között a vallási és nyelvi, nyelvújítási harcokra, az autonómia tervekre és a csehszlovák lakosságcserére. Teszi mindezt hangsúlyozva a szlovák nemzetnek a magyarral sokszáz éven át közös államkeretek közt végbement fejlődését. A forrásválogatás arra is fel kívánja hívni az olvasó figyelmét, hogy önálló államiság hiányában a szlovák nemzeti fejlődésben is meghatározóan fontos szerepet játszott a nyelvi, vallási, kulturális dimenzió, mely azonban a koraújkortól kezdve folyamatosan kiegészült a szlovák többségű területekhez kötődő territoriális identitással.

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2023.06.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges