300 éve a nemzet szolgálatában

Novák Katalin köztársasági elnök látogatása a Magyar Nemzeti Levéltárban
2023.03.23.
2023. március 21-én Novák Katalin köztársasági elnök Dr. Szabó Csaba főigazgató meghívására az idén 300 éves levéltári törvény és a Bécsi kapu téri levéltári palota átadásának 100 éves évfordulója alkalmából látogatást tett a Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri épületében. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Závogyán Magdolna a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára is. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek, Dr. Mikó Zsuzsanna, Dr. Germuska Pál, Dr. Czetz Balázs, és Rövidné Kovács Krisztina mellett a levéltár munkatársai köszöntötték Elnök Asszonyt az intézményben.

Novák Katalin Elnök Asszony bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárpedagógiai foglalkozásába. A tehetséggondozási program keretében általános iskolás gyerekek családfát állíthattak össze, amelyet Elnök Asszony viaszpecséttel lepecsételt és aláírt.
A Tanácsteremben Dr. Rácz György tudományos igazgató-helyettes Batthyány Ádám és felesége, Batthyány-Schmidt Margit jelenlétében bemutatott a köztársasági elnöknek négy, az ország története szempontjából rendkívül értékes oklevelet abból a több mint 500 iratból, amit 2021-ben vásárolt meg a magyar állam a Batthyány családtól. Az oklevelek állományvédelmi ellenőrzés és digitalizálás után elektronikus formában bárki számára elérhetővé válnak. Novák Katalin megtekintette még a levéltár legrégibb iratát, az 1109-ből fennmaradt veszprémvölgyi oklevelet és Oláh Miklós egri püspök, a későbbi esztergomi érsek 1548-as címereslevelét is. Ezután egy iratraktár megtekintésére került sor Dr. Schmidt Anikó és Dr. Németh István kalauzolásával.

A látogatás következő állomásaként sajtónyilvános esemény keretén belül Dr. Szabó Csaba főigazgató ünnepi köszöntőjében felkérte Novák Katalint köztársasági elnököt a soron következő levéltári emlékév-sorozat fővédnökségére. A Magyar Nemzeti Levéltár 2023-ban ünnepli a III. Károly király által 1723-ban szentesített törvényt, amely Európában az elsők között – a rendek kívánságára – elrendelte, hogy az ország köziratait (publica regni acta) az ország levéltárában (archivum regni) kell elhelyezni. Gróf Batthyány Lajos nádor (1751–1765) kitartó szervező munkájának köszönhetően az új intézmény 1756-ban kezdhette meg tényleges működését Pozsonyban. 2024-ben lesz 150 éve annak, hogy 1874-ben megfogalmazódott a levéltár új intézményi feladata, amely nemcsak az őrzést, hanem a tudományos feldolgozást is alapfeladatnak tekintette és tekinti mind a mai napig. A harmadik ünnepi évforduló az intézmény jelenlegi, Bécsi kapu téri palotájába 1923-ban történt beköltözés centenáriuma. Büszkeséggel tölthet el bennünket, hangsúlyozta a főigazgató, hogy Trianon után három évvel ilyen csodálatos épület átadására volt képes az ország. Szabó Csaba köszöntőjében röviden bemutatta még a nemzeti levéltár tevékenységének különböző területeit, hangsúlyozva a levéltár családi, lokális, vallási és nemzeti identitásőrző funkcióját. A főigazgató kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár ma már a legmodernebb informatikai eljárásokkal is arcíválja és feldolgozza a rá bízott nemzeti értékeket.

Ezt követően került sor Novák Katalin ünnepi köszöntőjére, amelyben örömmel elfogadta a 300-270-150-100 éves évforduló fővédnökségét, kiemelve még egy számot: felhívta a figyelmet arra a több mint 500 oklevélre, amelyet a levéltáralapító Batthyány nádor családjától vásárolt az állam a közelmúltban, és amelyeket a levéltár a mai naptól online formában is kutathatóvá tett. Kiemelte, a levéltár a magyar családok történetén keresztül válik a nemzet emlékezetévé, iratain keresztül érthetjük meg a klebelsbergi népiskolák, a deáki kiegyezés fontosságát a magyar történelemben vagy a málenkij robot szörnyűségeit. Saját családtörténeti dokumentumait felidézve hangsúlyozta a levéltárak fontosságát, nemcsak a Bécsi kapu téren, hanem a vármegyei levéltárakban is. Mivel általában már idősebb korban válik fontossá a múlt – a személyes és a családi múlt is akkor, amikor már nem élnek azok a nagyszülők, akik mesélni tudnának róla – a levéltár tölti be az emlékek történelemmé formálásának szerepét. Általuk válnak megfoghatóvá a családi emlékek foszlányai, ez visz minket közelebb saját eredetünk megértéséhez. Méltatlanul kevés figyelem irányul a levéltárosok fontos munkájára, amiért a köztársasági elnök minden levéltárosnak köszönetet mondott. A kifejezetten oldott légkörben lezajlott látogatás után a köztársasági elnök a gyönyörű tavaszi napsütésben visszasétált a Sándor-palotába.

A 2021-ben megvásárolt Batthyány-iratok 2023. március 21-től elérhetők az Elektronikus Levéltári Portálon és a középkori dokumentumok az Adatbázisok online felületén.


Fotók: Lantos Zsuzsanna (MNL)
 


 

 

Utolsó frissítés:

2023.05.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges