Báró Eötvös József levele gróf Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszternek, 1868. december 24.