Fényképgyűjtemény

U szekció

A Magyarországon más levéltárakban és könyvtárakban, valamint az ország határain kívül lévő levéltárakban és könyvtárakban őrzött magyar vonatkozású (hungarika) anyagokból jött létre. Két részből áll: a középkori okleveleket tartalmazó Diplomatikai Fényképgyűjteményből és az 1526 utáni iratokról készült fényképek gyűjteményéből.

1526 előtti dokumentumok
1526 utáni dokumentumok

 

 

Diplomatikai Fényképgyűjtemény – 1526 előtti dokumentumok

Évkör: (748) 11. század–1526
Terjedelem: 94 000 őrzési egység
Nyelv: latin, német

Aktuális nyilvántartás:
    Az MNL iratkeresőjében ITT tekintheti meg a szekcióhoz tartozó iratok listáját.
    Az információ elolvasása után kattintson a „Teljes struktúra” gombra!

Kapcsolódó online adatbázis:
Oklevelek


Az Országos Levéltárnak két középkori gyűjteménye van: a Q szekció, a szűkebb értelemben vett Mohács előtti gyűjtemény őrzi az OL-ban eredetiben található 1526 előtti okleveleket; az U szekción belül pedig a Diplomatikai Fényképgyűjteményben a hungarika-gyűjtés eredményeként mikrofilmen az OL-ba került, majd kinagyított, illetve digitális módon megszerzett középkori iratok fényképeit, digitális másolatait helyezték el. Vö. Borsa Iván, A Magyar Országos Levéltár középkori gyűjteményei (Erdélyi Múzeum 1996, 314–321).

Az U szekcióba sorolt Fényképgyűjtemény 1526 előtti oklevelekről készült fotókat tartalmazó része a Diplomatikai Fényképgyűjtemény. A Q szekcióba sorolt eredeti oklevelek mellett ez egyben a Mohács előtti gyűjtemény másik alkotórésze. Legnagyobb részét eredetileg a  Diplomatikai Levéltár okleveleiről kutatási célra készített fényképek tették ki. Az 1970-es évek elejétől elkezdődött a Diplomatikai Levéltár mintájára a Mikrofilmtárban lévő ún. hungarika vonatkozású középkori oklevelek felvételeinek kinagyítása és önálló Fényképgyűjteményben történő elhelyezése. A fényképek mindegyike sorszámmal rendelkezik, a sorszámozás a 200 001. számmal kezdődik részben a Mohács előtti eredeti oklevelekhez hasonlóságának kifejezésére, részben azonban annak elkerülésére, nehogy számazonosság miatt összetéveszthetők legyenek a kétféle gyűjtemény darabjai. A fényképeket 2010-ben digitalizálták, azóta a teljesség igényével kutathatók az interneten (Collectio Diplomatica Hungarica).

A Fényképgyűjtemény külföldi anyagának digitális képei is folyamatosan elérhetők a http://www.monasterium.net/ honlapról.

Tekintettel arra, hogy nagyon sok oklevél szövege egészben vagy részben nyomtatásban is megtalálható, a nyomtatásban megjelent okleveleket részben a Középkori Oklevéltárak, részben a  Forráskiadványok (MOL kiadványai II.) menüpont alatt gyűjtjük össze a Hungaricana közgyűjteményi portálon.

Vissza a lap tetejére

 

Diplomatikai Fényképgyűjtemény – 1526 utáni dokumentumok

1527–20. század; 42 841 db nagyítás

 

A szekció anyagát a Magyar Tudományos Akadémia történeti földrajzi munkaközössége állította össze. Az 1930-as években Csánki Dezső irányításával kezdődött el a Felvidéken a történeti földrajzi és a helytörténeti feldolgozás szempontjából számba jövő oklevelek és iratok feltárása. A hosszan tartó másolási munkát kívánták kiváltani azzal, hogy a kiválasztott anyagot lefényképezték, és idehaza a feldolgozó munkához a képeket kinagyították. E nagyítások levéltárba helyezése képezte a Fényképgyűjtemény magját. A későbbiek során a különböző kutatási témákhoz készítettek felvételekkel, illetve nagyításokat különböző magyarországi és nem magyarországi levéltárakban található, valamint vásárlás és ajándékozás révén bekerülő képekkel gyarapodott, és gyarapszik ma is a gyűjtemény. Az 1970-es évektől a kutatási igényekhez alkalmazkodó gyarapodás mellett elsődleges szerepet kapott az a szisztematikus gyűjteményépítés, amely az 1526 előtti, nem a Magyar Országos Levéltárban található magyar vonatkozású oklevelek nagyításainak minél teljesebb sorozatának kialakítása érdekében folyt. Ekkor a gyarapítási munka mellett a Fényképtár korábban kialakult sorozataiból is kiemelték az 1526 előtti nagyításokat, és áthelyezték az ún. Oklevélkataszterbe, ahol U 401 a sorozat kezdő törzsszáma. A szekciónak erről a folyamatosan növekvő gyűjteményéről, a magyar történelem Mohács előtti történetének forrásáról korábban már szó volt.

A szekció többi, Mohács utáni sorozatait az eredeti iratanyag őrzőhelye szerint helyezték el. Több speciális sorozat külön figyelmet érdemel. Ilyen például Tasnádi Nagy Gyula fakszimilegyűjteménye, vagy a korábban a Magyar Országos Levéltárban őrzött, de elpusztult családi levéltárak Mohács utáni iratainak nagyításai (sajnos csak az elpusztult iratanyag töredékéről volt felvétel). Speciális az az 1065 darabból álló gyűjtemény, amely a Magyar Országos Levéltár X szekciójában (Filmtár) őrzött üveglemezekről készült nagyításokból áll. E sorozatban magánosoknál őrzött dokumentumokról a század elején készült felvételek találhatók.

A gyűjtemény rendkívül sokrétű, gazdag forrása a történetírásnak, de mint kialakulása jelzi, általában egy-egy kutatómunkához készült válogatás, így elsősorban idézett források további információtartalmának kiaknázásához segít hozzá, valamint a vásárolt vagy ajándékba kapott nagyítások esetében, a magánkézben lévő források feldolgozását teszi lehetővé.

A dokumentumokról az 1956-ban megjelent alapleltár óta újabb nyomtatott segédlet nem készült. Az elmúlt évtizedek rendezési és gyarapodási munkálatai miatt ez a segédlet már nem használható. A megújult szekcióról a levéltár fond- és állagjegyzéke ad teljes képet.

Vissza a lap tetejére