A Khuen-Héderváry- és a Tisza-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1—2.

Időpont: 
2019. október 28. - 15:00 - 16:30

Az 1867 és 1918 között fennálló Osztrák-Magyar Monarchia magyar kormányainak minisztertanácsi jegyzőkönyveit a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára legjelentősebb forrásai között tartjuk számon.

A most bemutatásra kerülő kétkötetes forráskiadvány gróf Khuen-Héderváry Károly és gróf Tisza István kormányainak 1903. június 27. és 1905. június 18. között megtartott minisztertanácsi ülésein felvett jegyzőkönyvek fontosabb napirendi pontjait közli.

A kabinet kormányzati tevékenységét és a minisztériumok munkáját részletes bevezető tanulmány ismerteti. A folyamatok jobb megértését a tárgyi-magyarázó jegyzetek szolgálják.

A magyar kormányok a 19. század végéig jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz a kedvező politikai légkörhöz, amely a birodalom gazdasági fejlődését szolgálta. A századforduló első éveiben politikai krízisek sorozata tette próbára a Szabadelvű Párt által támogatott kormányokat. Az ellenzék, amely a katonaságot érintő nemzeti követelések érdekében a parlament munkáját megbénító obstrukció fegyverével harcolt, nem csupán a kormányok működését tette lehetetlenné, hanem a hadsereg egységét a magyarokkal szemben védelmező királlyal is feloldhatatlan konfliktusba került.

A Szabadelvű Párt katonai programjával kormányt alakító gróf Tisza István a parlament munkaképességének helyreállítását, az obstrukció letörését tekintette küldetésének. Az erre irányuló házszabály-módosítás erőszakos keresztülvitele azonban az ellenzéki koalíció létrehozását és a Szabadelvű Párt meggyengülését eredményezte. Az 1905. januári választásokon a kormánypárt 1867 óta első alkalommal súlyos vereséget szenvedett, ami Tisza István bukásához vezetett.