Iratkezelési szabályzat, irattári terv

A szervek iratkezelési szabályzata az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.

A szervek az iratkezelési szabályzatokat az illetékes közlevéltárakkal, és a Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervével egyetértésben adják ki. Ez egyben az iratkezelési szabályzatok hatályos elfogadási rendje is.
Az iratkezelési szabályzat mellékletét képezi az irattári terv, azaz a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék. Ez egyrészt tételekre tagolja a szervnél keletkezett iratokat, másrészt meghatározza ügyviteli célú megőrzésük időtartamát (selejtezési idő), valamint a nem selejtezhető iratok levéltári átadásának határidejét.
A közfeladatot ellátó szervek az iratkezelés általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2010. (III. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően legkésőbb 2011. december 31-ig kötelesek módosítani a hatályban lévő iratkezelési szabályzatukat.
A levéltári törvény előírásai értelmében iratkezelési kérdésekben a levéltár szaktanácsot adhat. Honlapunkon ezért az aláábi segédanyaggal szeretnénk segítséget nyújtani az egyedi iratkezelési szabályzatok elkészítéséhez:

Az irattárakban használható segédletek mintái:

Raktári jegyzékGyarapodási naplóÜgyiratpótló lap