Iratkezelés

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének felügyeletével kapcsolatos tudnivalók.

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, 1995. évi LXVI. törvény, az előbbi jogszabály végrehajtására kiadott, a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló, 27/2015. EMMI. rendelet, illetve a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló, 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján ellátja az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek és tartósan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok iratkezelésének felügyeletét.