Megjelent levéltári évkönyvünk legújabb száma

2020.02.26.
Megyénk történelmének különleges fejezeteit mutatja be a megyei levéltár most megjelent legújabb évkönyve. – Vajon mennyien tudják Szolnokon, hogy a Tisza Szálló és Gyógyfürdő megépítése összefügg Trianonnal? Az elcsatolt erdélyi és felvidéki fürdővárosok helyett új turisztikai célpontokat kellett létesíteni a szűkebb határokon belül, így indult fejlődésnek Szolnokon is a turizmus.

Vagy épp arról hallottak-e, hogy az alföldi csárdákat azért építették, behálózva az Alföldet, mert a török hódoltság után nagy területek néptelenedtek el és az állatokat hajtó kereskedők napokig utazhattak lakott település érintése nélkül, így szükségük volt egy-egy napi járóföldenként pihenőhelyekre? És azt tudták, hogy a csárdák hanyatlása összefüggött a vasút megjelenésével, mivel az áruforgalom áttevődött a gyorsabb és biztonságosabb vaspályára? Elgondolkodtató az is, hogy Jászberényben ugyanaz a tíz ember alapította meg a kommunista pártot 1919-ben, 1945-ben és 1956-ban is! Mivel nem tudtak nagy tömegben elkötelezett embereket megnyerni eszméjüknek, így válságos időkben mindig ugyanaz a maroknyi csapat vállalta fel a pártszervezést. Ezen túl a tanyavilágról, református lelkészekről, a munkásőrség első éveiről, vagy épp a Tanácsköztársaság időszakáról is számtalan tanulságos történetet ismerhetnek meg azok, akik fellapozzák legújabb levéltári évkönyvünk hat tanulmányát és két forrásközlését – mondta el Csönge Attila levéltár-igazgató a Zounuk 33. kötetének sajtóbemutatóján, melyen a szerkesztőbizottság tagjain túl a kötet szerzői közül Dr. Fülöp Tamás, Ruzicska Ferenc és Szikszai Mihály vettek részt. A több, mint 300 oldalas kiadványt személyesen a levéltárban, vagy e-mailt írva tudják beszerezni az érdeklődők, melyet jó szívvel ajánlunk minden történelmünkre kíváncsi olvasónak.

Tanulmányok:

1.   Elek György: Karcagi csárdák és vendégfogadók a 18-19. században      

2.   Tolnay Gábor: A tanyák és a tanyai gazdálkodás                                                   

3.   Fülöp Tamás: „Egy darab Európa a magyar síkság közepén” – a szolnoki tisza szálló és gyógyfürdő megépítésének fárosfejlesztési aspektusai

4.   Örsi Julianna: Református lelkészek életútja az államszocialista korban az újabb kutatások tükrében

5.   Cseh Dániel: A jászberényi kommunista pártelit összetétele és interakciói az 1950-es években

6.   Sebők Balázs: A munkásőrség első évei Szolnok megyében

                                                          

Adattár:

7.   Cseh Géza: Forradalmi törvényszékek és a vörösterror Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (Wiedorn Adolf királyi főügyész-helyettes jelentései a Tanácsköztársaság bukása után)

8.   Szikszai Mihály: Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez a Tanácsköztársaság alatt

 

 

 

Utolsó frissítés:

2020.03.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges