Levéltár-történeti kiadványok, publikációk

 

Csobán Endre: Debrecen sz. kir. város levéltára. In: Levéltári Közlemények VI. évf. Budapest, 1929. (különlenyomat)

Szálkai Tamás: Nem életpályamodell: temetkezési vállalkozóból megbízott levéltárvezető – Reszegi Lajos „életei”. In: Levéltári Szemle 68. évf. 2018/2. sz. Budapest, 2018. 35–51. (különlenyomat)