Közérdekű adatok

  Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően alábbi menüpontjaink biztosítják a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára közérdekű adatainak elektronikus közzétételét. A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok bárki által személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen megismerhetők.