„EMBEREK AZ EMBERTELENSÉGBEN” Hajdú-Biharból a GULÁG-ra és vissza?

Időpont: 
2017. február 27. - 10:00 - 11:30
Helyszín: 
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Komoróczy György terem (Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.)

 

 

A  r e n d e z v é n y e n  k é p -  é s  h a n g f e l v é t e l  k é s z ü l h e t