Sorspoggyászok

2019.07.15.

Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

 KKETTKK 2018/P04/143/2/350 azonosító számú „Sorspoggyászok, karrierek, életutak, kereszteződések a Nagy Háború árnyékában Sopronban” című kiállítás megvalósítása, könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitó 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni tagintézménye a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézetének az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében 2.498.725,- Ft támogatást nyert a „Sorspoggyászok, karrierek, életutak, kereszteződések a Nagy Háború árnyékában Sopronban” című kiállítás megvalósítására. A projekt abból az alapkoncepcióból indult ki, hogy öt eltérő soproni életút keretében mutassa be az I. világháború poklába került emberek életútját és kényszerpályáját. Mindehhez öt, jól dokumentált életút került kiválasztásra, ez az öt életút alkotja az ún. „sorspoggyászokat”. A hagyományos kiállítás koncepcióján túlmutatva egy modern multimédiás kiállításban gondolkodtunk, így az életutakat rendhagyó módon egy-egy kisfilmes animáció keretében mutattuk be. Míg a filmeket egy-egy kisebb méretű képernyőn lehet megtekinteni, a bőröndökben, az ún. „sorspoggyászokban” az öt soproni személy pályaíve papír alapú dokumentációinak másolatai tekinthetők meg. Így megítélésünk szerint koncepciónk a hagyományos múzeumi kiállítás és a modern multimédiás tárlat eszközeinek vegyítésével, egységes tartalommal személyes közelségbe hozva mutatja be az egykor volt életutakat, hozza emberközelbe az egyező és eltérő szakaszait az életpályájuknak, és így próbál szólni mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályokhoz az első világháború hőseire és áldozataira emlékezve.

            A fenti alapkoncepciónkat az alábbi öt, a korban jól ismert és elismert személy életútjának bemutatásán keresztül próbáltuk megvalósítani. E személyek a következők:

                  (A videók a nevekre kattintva indíthatóak)

1.      Munczy Béla (1896–1938) / Cigányprímás, egy muzsikus a csatazajban
 

2.      Becht Rezső (1893–1976) / A szépíró hadifogoly múlttal
 

3.      Házi Jenő (1892–1986) / Tudós, levéltáros
 

4.      Simon Elemér (1875–1954) / A vöröskereszt elkötelezettje
 

5.      Thurner Miháy (1878–1952) / A polgármester
 

Mind az öt soproni személy a helyi társadalom eltérő pozícióiban foglalt helyet, identitásukban is sok a különbözőség, hisz egyaránt találunk közöttük művelt cigány zenészt (Munczy Béla), a német és magyar irodalomban párhuzamosan jártas szépírót (Becht Rezső), a megyei elit családok közül kikerült, kitűnő kormányzati kapcsolatokkal rendelkező  politikai vezetőt (Simon Elemér), miképpen  német családi gyökerekkel induló, de a korban magyarrá vált városvezetőt (Thurner Mihály), ahogy önkormányzati szolgálatban tevékenykedő, Pozsony megyéből származó, de sopronivá lett olyan levéltárost, aki a hadüzenet első pillanatától kezdve önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett, súlyos sebesülése ellenére is hol a harctéren, hol a hadsereget ellátó hátországban teljesítette honfiúi kötelességét (Házi Jenő). Életútjuk is nagyon eltérően alakult, míg van, aki pont a háború során szerzett betegségeinek köszönhetően fiatalon hunyt el, valójában pályája kettétört (Munczy), volt aki aktív életét a karitatív szolgálatra áldozta (Simon), s olyan városvezető politikussal is találkozhatunk, aki a kurzus- és rendszerváltások közepette még azzal is városát szolgálta, hogy alantas közmunkák végzését is elvállalta (Thurner). Az öt életútból pozitív végkicsengéssel kettő lóg csak ki, míg a tudós történész, levéltáros szakmai ismereteire építve nestori kort megérve idős korban is aktív és elismert tagja maradt a magyar tudós társadalomnak (Házi), másikuk tanulmányainak és családi identitásának köszönhetően a XX. század első fele Sopron kétnyelvű irodalmának mind hazánkban, mind Ausztriában elismert képviselőjévé vált (Becht). Az életutak dokumentálásának alapját a Magyar Nemzeti Levéltár Soproni Levéltárának a fent említett öt személy személyi fondja szolgáltatta. Mind az öt személy esetében ezen fondok gazdag iratanyaggal rendelkeznek, személyi dokumentumok, végzettséget igazoló bizonyítványok, kinevezések, naplók, fotók, levelezések, különböző típusú egyéni feljegyzések alkotják az iratanyagok törzsét.  

            Az öt életútról forgatókönyv alapján dramaturgiai szempontból átírt szövegkönyv és animációs forgatókönyv készült, az így előállt szöveg lett az élőszereplő narrációja. Így az életutakról egyenként eltérő idejű (3–7 perces) statikus loop film készült, ezek a filmek jelentik az installációk alapértelmezett tartalmát (felbontás: 1080x1920 pixel formátum: MP4). A filmek egységes szerkezetűek, amelyek ún. „inzert” tartalmai az alábbiak: főcím, cím, szereplők, alkatók, végén impresszum. Minden film narrációja magyar nyelven készült. A multimédiás tartalmak vetítése bérelt eszközök révén valósul meg. A bemutató kiállítási filmek a helyszíni installációkon kívül (5 db. „meghekkelt” poggyász analóg és digitális tartalmakkal) a levéltár honlapjáról elérhető linken nézhetők még meg.

            A kiállítás hivatalos megnyitójára 2019. június 11-án került sor. A kiállításmegnyitóval egybekötve bemutatásra került a Soproni Levéltár két I. világháborús könyvkiadása is, Dr. Balla Tibor és Dr. Dominkovits Péter szerzősége alatt jelent meg Egy soproni főispán a haza szolgálatában: Simon Elemér a Nagy Háborúban című kötetünk, illetve Dr. Kincses Katalin Mária rendezte sajtó alá Házi Jenő első világháborús frontnaplóit. A köteteket bemutatta Dr. Pollmann Ferenc az MTA doktora, a HM HIM Hadtörténeti Intézet, Hadtörténeti Kutatóosztály hadtörténésze, illetve Hegedűs Elemér, nyugalmazott ezredes. A kiállítás elkészítésében részt vettek: Tóth G. Péter történész, etnográfus, a levéltár részéről Dr. Dominkovits Péter és D. Szakács Anita. A kiállítás október végéig tekinthető meg a levéltár Fő tér 5. szám alatti kiállítási folyosóján.   

            Mind a kiállítás, mind a két kötet megjelentetése a megcélzott tematika okán is szervesen illeszkedik az MNL családtörténeti nagyprojektjébe.  

Utolsó frissítés:

2019.07.31.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges