Simon Elemér a Nagy Háborúban

2019.05.31.

 

Egy soproni főispán a haza szolgálatában:

SIMON ELEMÉR A NAGY HÁBORÚBAN

 

 

 

Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára a XX. század őskatasztrófájának tartott Nagy Háború 100. évfordulója alkalmából egy egyedülálló dokumentumgyűjteményt jelentetett meg. Ez a gyűjtemény Simon Elemér Sopron megye főispánja I. világháborús, a tagintézményben őrzött fényképalbumából (XIII. 14.) egy 200 darabos, eddig publikálatlan fényképválogatás A fényképek válogatása és feliratozása Balla Tibor hadtörténész munkáját dicséri A fényképválogatást Dominkovits Péter és Balla Tibor bevezetői helyezik el a történelmi környezetben.

A Simon család a 19. század első felétől Sopron vármegye közigazgatási és politikai elitjébe tartozott. Simon Ödön Sopron vármegyei alispán (aki 1897 és 1900 között a megye főispáni hivatalát is betöltötte) és Karcsay Attala fia, Simon Elemér 1875. november 18-án született Sopronban. Az ifjú apja nyomdokain maga is politikai pályára lépett, 1910-ben a nagymartoni választókerület képviselője lett. 1911-ben már ismerté vált nemzetgyűlési felszólalása. Egy év múlva a háborús törvényjavaslatok parlamenti előadójaként vált ismerté. 1912. december 30-án a Vöröskereszt megbízottjává nevezték ki. A háború kitörésekor azonnal katonai szolgálatra jelentkezett, de egészségügyi problémái miatt a Vöröskereszthez osztották be. 1915 májusában a Vöröskereszt főmegbízottjává nevezték ki, ekkor lett a Vöröskereszt harctéri alakulatainak parancsnoka. Beosztásának köszönhetően szinte az összes osztrák-magyar, német és török politikai, valamint katonai vezetővel személyesen találkozott és a Nagy Háború számos csataterét bejárta. E tapasztalatok és kapcsolatrendszer dokumentumait gyűjtötte össze fényképalbumaiban.

A fényképek egyaránt jól dokumentálják a különböző hadszíntereken lezajlott harci cselekményeket, a háború által érintett területek polgári hátországát, a háborús események által szétdúlt településeket, a katonákat körülvevő természeti és épített környezetet, a katonák háborús mindennapjait. Mind a harctéri események, mind a hadtápterület bemutatásakor a fényképeken kisebb részben az eseményeket irányító, többségében pedig elszenvedő emberek jelennek meg. A képek szinte teljes társadalmi tablót nyújtanak az adott korból, hisz a társadalmi piramis tetején álló II. Vilmos német császártól a központi hatalmak vezérkari tisztjein keresztül a galíciai parasztokig a fényképeken mindenki megjelenik. A fényképeken keresztül bepillanthatunk a Magyar Vöröskereszt keretei között tevékenykedő orvosok, nővérek, tisztek, és katonák háborús, valamint humanitárius tevékenységébe. Megrázó képek érzékeltetik a világégés pusztításait és a sebesült katonák szenvedéseit.

A közép- és felsőoktatásban is jól használható kiadvány megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap Miniszteri Kerete, valamint a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsága támogatta. Köszönjük, hogy e támogatás révén e fényképanyagot megjelentethettük, mert ezzel egy értékőrző tevékenységet is teljesítettünk, ugyanis a fényképeken már megindult az ezüstkiválás. Így e program segítségével konzerválhattuk és közkinccsé tehettük ezt az értékes kultúrkincset.  

   

           

 

 

 

Utolsó frissítés:

2020.04.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges