Megjelent a Sopron élén c. könyv

2020.03.31.

Sopron élén

Sopron város polgármesterei

Hummel Kristóftól Lackner Kristófig

(1552–1631)

 

A fenti címmel Dominkovits Péter és D. Szakács Anita szerzősége alatt jelent meg az MNL GyMSM Soproni levéltára legújabb reprezentatív kiadványa. Az elmúlt években joggal felmerült azon igény és cél, hogy Sopron város polgármestereinek jegyzéke összeállításra kerüljön. Ennek elkészültével fogalmazódott meg a puszta nominális adatok tovább fejlesztésének az igénye, hogy a hivatalviselők neveinek az adatolása mellé, az életutak minél részletesebb rekonstruálásával formálódjanak meg az egykori polgármesterek arcélei. Így ennek a célnak a végrehajtására egyrészt a meglévő szakirodalomból, másrészt ennek kiegészítésére, célzott primer forrásfeltárással igyekeztek a szerzők kikerekíteni az életrajzokat, életút vázlatokat. Ezek az életrajzok, pontosabban életút vázlatok a forrásadottságok függvényében így is eltérő terjedelműek és mélységűek lettek. Ennek a ténynek a tudomásul vételével próbálják a kötet szerzői plasztikusabbá tenni az egykori városvezetők portréit. Azt már itt meg kell jegyeznünk, hogy több feltárt forrás utal arra, hogy ideiglenes, korlátozott rövid időre szóló polgármesteri megbízással még a jelenleg ismerteknél többen is kerülhettek a város élére. Ezek feltárása, adatolása a jövő kutatásainak a feladata.

             Míg a legtöbb magyar város élén bíró állott, Sopron azon kevés hazai városunk közé tartozott, amelynek az élén a kései középkortól, valószínűsíthetően az osztrák városok mintájára polgármesternek hívták az első számú városvezetőt. A polgármester személyében azt az adott város élén álló polgár- és választójoggal, valamint választásra való jogosultsággal rendelkező személyt tudhatjuk be, aki személyében, állásfoglalásaiban, cselekedeteiben megszemélyesíti, szimbolizálja és képviseli az adott közösséget. 

Amennyiben a mai helyi születésű, helyben szocializálódott soproni városlakóval egy újságíró interjút készítene, az interjú alanya minden bizonnyal a vizsgált korszakból egy polgármestert ma is említeni tudna. Ő a késő reneszánsz, humanizmus idejének ikonikus városvezetője, Lackner Kristóf lenne, akinek nevéhez a köztudatban Sopron aranykora fűződik. Nevét ma is intézmény és utca viseli. Ennek a kis kiadványnak a létrejöttét az a szándék is vezette, hogy ez a helyzet némileg megváltozhasson és a város lakói, tanárai, tanuló ifjúsága, valamint a városuk múltja iránt érdeklődő polgárok többet tudhassanak meg azokról az emberekről, akik részben Lackner kortársai voltak, így részben vele együtt segítették ennek a virágzó periódusnak a kiépítését, illetve fenntartását. Jelen kiadvány továbbá azon személyekre fókuszál, akik részben vele egy időben, részben őt megelőzően a város élén állva sokat tettek annak fejlődéséért. 

E kis kötetben nagyjából a kora újkori Sopron két generációnyi időre kiterjedő polgármesteri tisztségre választott személyei kerülnek bemutatásra. A munka megvalósítása Sopron Megyei Jogú Város támogatásának köszönhető, amely mind szakmailag inciálta e vállalkozást, mind a megvalósítás pénzügyi fedezetét biztosította. A gazdagon illusztrált kötet képanyaga a Soproni Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiből került kiválogatásra.

 

 

 

Utolsó frissítés:

2020.05.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges