Forradalmak sodrában II. - új kötet készülőben

2019.07.26.

Forradalmak sodrában II.

Visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron vármegye területén

a Tanácsköztársaság alatt

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára elhatározta, hogy közreadja a közelgő Tanácsköztársaság centenáriumára való tekintettel Sopron városára és a vármegyére vonatkozó újabb forráskiadványát. Tehetik mindezt úgy, hogy a korábbi Dominkovits Péter - Németh Ildikó: Forradalmak sodrában. A Tanácsköztársaság Sopronban és Sopron vármegyében a kortársak szemével (1920-1921) című munka már megalapozta a sorozat folytatásának sikerességét. Míg az első részében a tisztviselők visszaemlékezéseit, jelentéseit olvashatjuk, addig a következőben már a fő hangsúly a közember szemszögéből megélt események, s azokra vonatkozó magánlevelek, kérvények, intézkedések, bírósági ítéletek forrásaira helyeződik.

A szerző Dr. Suslik Ádpm PhD. a soproni levéltár Tanácsköztársaság-kori iratainak kezelője, aki szisztematikusan, több hónapon keresztül szálanként tekintette át a dokumentumokat, majd tett javaslatot közlésükre. Különös értékkel bír Szemelliker Antalt halára ítélő büntető törvényszék tagjai, s az őt kivégző vörös őrök pere, de ide sorolható a csornai, kópházai és nagycenki ellenforradalom leverésében segédkező személyek elleni eljárások iratai is. Az 1919. április elején lezajlott soproni sortűz, amely a poncichter „lázadás” eredményeként három halottat követelt, szintén publikálásra kerülnek a halálos áldozatok özvegyeinek a levelei, kérvényei Kellner Sándor biztoshoz. A magánlevelezések mellett a helyi tanácshatalom belső konfliktusairól szóló iratokat is közöl a szerző. A kötet lezárásaként pedig a Szamuely fél hadisarcokról és a Szamuely Tibor hullájának exhumálási körülményeiről olvashatunk.

   A források előtt egy bevezető tanulmány segítségével ismerkedhetünk meg Sopron város és vármegye azon történetével, amely a Tanácsköztársaság idejére vonatkozik. Alfejezetenként a helyi direktórium létrejöttével, intézkedéseivel, a forradalmi törvényszék működésével és a túszszedés körülményeivel foglalkozó eddig még nem publikált eseménytörténet feltárására kerül sor. De elengedhetetlennek tartottuk a tanácskormány gazdasági helyzetének, propagandájának, valamint az ellenforradalmi eseményeknek és azok következményeinek bemutatását is. Mindezek mellett természetesen szót kell ejtenünk a megtorlásról is, amely során több mint 700 személyt tartóztattak le vagy indítottak ellenük bűnvádi eljárást.

  A tervek szerint 2019 szeptemberében az érdeklődő már könyv formájában is olvashatja ezeket az izgalmas és ritka forrásokat.

Részlet a Soproni Híradó 2019.07.18.-i adásából.

Utolsó frissítés:

2019.07.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges