Beszámoló - Az egyéni életút forrásai a XVIII. XIX. századi Sopron példáján

2016.12.16.

Az MNL GyMSM Soproni Levéltára 2016. december 1-jei Levéltári Napja 

Beszámoló: "Az egyéni életút forrásai a XVIII. XIX. századi Sopron példáján" rendezvényről

 

A Soproni Levéltár nem először, és valószínűsíthetően nem is utoljára szervezett rendezvényt a személyes történelem forrásairól.  A rendezvény iniciáló motívuma a Levéltár nagyon gazdag családi és személyi iratanyagainak tudható be, amely iratanyag gazdag tárháza az emlékiratoknak, naplóknak, családi levelezéseknek. Ez a gazdagság egyértelműen a város polgári tradícióiból táplálkozik, mely révén nem csak a saját eredetére, őseire büszke, öntudatos polgárság jelenik meg, de a társadalmi, és  épített környezetére ugyancsak büszke polgár is, akit családja mellett ugyanez a büszkeség tölt el, ha a polgárcsaládok helyi társadalmat formáló életére, a helyi polgárság városépítő alkotásaira gondol. E személyes dokumentumok alapján a történelmet is más szemszögből látjuk, a hivatali, közigazgatási források által nyújtott kép ezek által emberközelebbivé, közvetlenebbé, személyesebbé válik, e források révén  vitathatatlanul a történelem más dimenzióiba lépünk be. A letűnt korokról, a történelemről, más minőségű ismereteket szerzünk, amelyek által a múlt emberének a  világa és környezete hús-vér emberekkel telik meg, plasztikusabbá válik. A szakmai konferencia sokszínűségét kitűnően érzékeltette már csak a címek alapján  az a tény is, hogy  a változatos tematikában egyaránt találkozhattunk a helyi politikai elit, konkrétan egy országgyűlési képviselő, miképpen az egykori városplébános, későbbi megyéspüspök emlékirataival is. Ugyancsak az előadások részét képezte a konkrét esettanulmányok mellett a speciális forrástípus jelentőségét kiemelő szakmai, módszertani előadás, ahogy a forrástípus határait földrajzi és metodikai szempontból kiterjesztő előadás is.

 

 

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2017.06.13.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges