1848/49-es honvédek névjegyzéke 1927-ből

2019.04.16.

Az utolsó 1848/49-es honvéd eltemetésére hozott minisztériumi rendelet kimutatása 1927-ből

 

A Honvédelmi Minisztérium 1926-os év folyamán egy felhívást intézett a vármegyék alispánjaihoz, szabad királyi városok- és a törvényhatósági joggal felruházott városok polgármestereihez, hogy jelentsék be, kik azok a személyek vármegyéjük területén, akik részt vettek az 1848/49-es szabadságharcban, de még élnek. Ugyanis a tervezet szerint az utolsó elhunytat ünnepélyes keretek között Budapesten kívánják eltemetni. A Miniszterelnökség nyilvántartásában vagy nyugellátásában csupán 10 személy szerepelt, akik közül a legfiatalabb 95, a legidősebb pedig már 106 éves volt. A 48-as múltat kellő okmányokkal kellett igazolni. A minisztérium igyekezett odafigyelni arra, hogy az ünnepélyes, katonai pompával történő majdani temetés valóban az utolsó honvéd esetében legyen végrehajtva, ezért az alispánokat arra kötelezték, akár nemleges válasz esetén is, hogy kellő alapossággal járjanak el. A Sopron Vármegye Iktató Hivatala jelentése szerint a vármegye területén ekkor már egyetlen egy ilyen személy sem élt.

MNL GYMSM SL. IV/B. 409. Sopron vármegye alispáni iratai 1872-1950. 5072./1927. Rendelet az 1848-49-i utolsó honvéd ünnepélyes eltemetése tárgyában. 449. doboz

A bejegyzést összeállította: Dr. Suslik Ádám levéltáros

 

Utolsó frissítés:

2019.04.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges