I. világháborús emlékművek (Tác)

Tác

Avatás: 1927. június 12.

Alkotó: Havranek Lajos

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Schaeffner Béla kereste fel a községet 1923. szeptember 12-én, és a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését, célját, és kérte, hogy a község méltó emléket állítson az elesett hősöknek. A felszólalás után a képviselő-testület határozatot hozott a település világháborúban elesett hősei emlékének megörökítéséről.[1] A rossz termés miatt ekkor erre nem került sor, de 1925-ben az elöljárók ismét foglalkoztak az üggyel, és úgy döntöttek, hogy az aratás után gyűjtik be a gabonát, illetve a községi pénztár terhére fizetik ki a még hiányzó összeget az emlékszobor felállításához.[2] Hamarosan el is fogadták Havranek Lajos székesfehérvári kőfaragó ajánlatát az emlékszobor elkészítésére.[3] A képviselő-testület pótadóban kívánta beszedni a költségek 30-31 millió koronára becsült összegét és a szobrot a községháza előtt tervezték felállítani.[4] Mivel a korábban elfogadott terv nem volt megfelelő mindenki számára, a szobrász 1925 novemberére új mintákat készített, amelyekből kiválasztva az új tervet, az emlékmű avatását 1926. március 15-re határozták el.[5] A hősi emlékszobor helyét megváltoztatva 1926. október 14-én a református iskola előtti utcarészt választották az elöljárók.[6] A hősi emlékmű leleplezését pedig el kellett halasztani a következő év tavaszára, mert sem a márványtáblák, sem a hősi emlékmű kerítése nem készült el.[7] A Székesfehérvári járás főszolgabírájának egy 1928. évi körrendeletére adott válaszból kiderül, hogy az emlékművet végül 1927. június 12-én avatták fel.[8]

A második világháború harci cselekményei során egy tank kidöntötte és összetörte a kerítést,[9] és a súlyosan megrongálódott emlékmű sérüléseit is javítani kellett, a helyreállítás költség 985 Ft-ba került.[10]

Évtizedek múlva, 1992-ben a község képviselő-testülete felújíttatta és második világháborús táblával egészíttette ki az emlékművet. Az avatásra 1992. november 8-án került sor, amelyen az ünnepi beszédet Vásárhelyi Miklós országgyűlési képviselő mondta.[11]

Az emlékművet 2016-ban ismét felújították, és 2016. október 20-án az ünnepi megemlékezések keretében felszentelték.[12] A felújítást az alkotáson látható tábla szerint az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

Jegyzetek

[1] MNL FML V. 175a. Tác nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1923. 21. p.

[2] Uo. 1925. 95. p.

[3] Uo. 1925. 109. p.

[4] Uo. 1925. 113. p.

[5] Uo. 1925. 122. p.

[6] Uo. 1926. 146. p.

[7] Uo. 1926. 157. p.

[8] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek.5035/1928.

[9] MNL FML IV. 405b. Fejér vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. Háborús károk. 628/1945.

[10] MNL FML V. 175a. Tác nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1948. 277. p.

[11] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Tác. 1992. október 29.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Tác. 224/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Tác. 224/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928

Fejér Megyei Hírlap. 1992. november 3. 2. p.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Táci világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.