I. világháborús emlékművek (Káloz)

Káloz

Avatás: 1993. január 10.

Alkotó: nem ismert

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta Káloz község képviselő-testületének 1923. szeptember 13-án hozott határozatát, amelyben arról döntöttek, hogy egy szobor felállításával örökítik meg a világháborúban elesett hősök emlékét.[1] A Sárbogárdi járás főszolgabírájának egy 1928. évi körrendeletére adott válaszban, amelyben a hősi emlékmű építésének idejéről és a törvényhatósági jóváhagyásról kellett jelenteni, Káloz község elöljárói a hősök emlékének megörökítésével kapcsolatban az 1923. évi határozatot, és egy építendő népházat említettek.[2] A törvényhatósági jóváhagyás ellenére ekkor nem épült emlékmű.

Több mint hat évtizeddel később, 1991-ben került ismét szóba a hősök emlékének megörökítése, a település képviselői az első és a második világháború áldozatainak emlékművéről tanácskoztak. Az emlékmű készítéséhez a lakosság segítségét és észrevételeit kérték mind anyagi támogatás formájában, mind a tervekre és az elhelyezésre vonatkozóan.[3] Az adományokból 1992 novemberére hetvenötezer forint gyűlt össze. A famunkák, és az ötvösmunkák ötven-ötvenezer forintba kerültek, egy sziréna áthelyezésére pedig negyvenezer forintot fizettek, ezért tovább kívánták folytatni az adományok gyűjtését, ennek eredménye azonban nem ismert.A képviselő-testület az emlékmű avatásának időpontját 1993. január 10-re tűzte ki.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1924. 194. p.

[2]MNL FML IV.415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 1489/1928.

[3]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Település önkormányzatok jegyzőkönyvei). Káloz. 1991. június 10.

[4] Uo. 1992. november 2.

Fejér Megyei Hírlap. 2000. november 9. 8. p.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2018.

Kálozi világháborús emlékmű: Fotó: dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2018.