I. világháborús emlékművek (Füle)

Füle

Avatás: 1930

Alkotó: nem ismert

Füle község képviselő-testülete 1923. augusztus 27-én határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. A szobor előállítási költségeire 52 mázsa búza értéket szavaztak meg, amelyet pótadóból akartak fedezni, a mellékköltségeket pedig a községi pénztárból tervezték kifizetni. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság még arra is utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak arról.[1]

Végül a településen egy kőkereszt került felállításra, amelyen az 1930-as évszám, illetve a tábláján a következő szöveg olvasható: „Isten dicsőségére és a világháborúban hősi halált halt füleiek emlékezetére állíttatta Vinter Mihály és családja Szent Imre halálának kilencszázadik évfordulóján”.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 773. p.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Fülei első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.