Könyvbemutató – Deák Antal a pozsonyi diétán

2022.06.22.
A 93. Ünnepi Könyvhét keretében, 2022. június 8-án került sor Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Molnár András, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának igazgatója „Deák Antal a pozsonyi diétán. Egy ellenzéki követ politikai tevékenysége és mindennapjai, 1825-1833” című könyvének bemutatójára.

A megjeleteket Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte, majd Dr. Pelyach István szerkesztő, kiadói projektkoordinátor szólt röviden a kötetet megjelentető Országház Könyvkiadóról. Az „Országgyűlési Értekezések” sorozatban kiadott könyvet Kiss Gábor, a házigazda intézmény igazgatója és Dr. Gyimesi Endre, nyug. levéltár-igazgató mutatta be; előbbi a keletkezési körülményekről, valamint Deák Antal politikai szerepéről és jelentőségéről, míg az utóbbi a szerző munkásságáról és a zalai követ országgyűlési mindennapjairól beszélt. Végezetül Molnár András vetített néhány képet a kötet unikális illusztrációi közül.

Deák Antal táblabíró, Deák Ferenc bátyja és nevelője, Zala vármegye főszolgabírója majd alispánja 1825–1827-ben, 1830-ban és 1832–1833-ban megyéje országgyűlési követeként vett részt a pozsonyi diétán, ahol a nemesi alkotmányt védelmező, mérsékelt reformerként az úgynevezett „rendi-sérelmi” ellenzék meghatározó egyéniségei közé tartozott. Noha a korszak politikai életének egyik elismert, köztiszteletben álló személyisége volt, később háttérbe szorult a reformellenzék kiemelkedő vezetőjévé váló öccse mögött, visszavonult kehidai birtokára, az utókor pedig megfeledkezett róla.

A reformkor történetét évtizedek óta kutató szerzőt elsősorban az ösztönözte könyvének elkészítésére, hogy az Országgyűlési Könyvtárban nemrég előkerültek és hozzáférhetővé váltak Deák Antalnak a sógorához, Oszterhueber Józsefhez 1825 és 1842 között írt, túlnyomórészt a pozsonyi diétán született, elveszettnek hitt levelei. E kiadatlan és zömében ismeretlen, ám jelentős történeti forrásértékkel rendelkező levelek lehetővé teszik Deák Antal életrajzának, politikai gondolkodásának és közéleti munkásságának minden eddiginél teljesebb és pontosabb rekonstruálását. Számos új, korábbi ismereteinket megerősítő vagy kiegészítő információt tartalmaznak a kevésbé kutatott és feltárt 1825–1827. és 1830. évi országgyűlések történetéről, valamint a közismertebb 1832–1836-os diéta kezdeti időszakáról, ugyanakkor több vonatkozásban betekintést nyújtanak egy vármegyei követ és környezete pozsonyi mindennapjaiba, hétköznapi életébe is.

 

A ZalaMédia tudósítása a könyvbemutatóról – Egy zalai követ pozsonyi élete

A Zalaegerszegi Televízió KultúrKör műsorának tudósítása (20:36-tól)

A bemutatott könyv az Országház Könyvkiadó honlapján

 

Utolsó frissítés:

2022.07.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges