Petrik Iván publikációi

1994

 • Bevezetés Nagy Iván heraldikai kézirattöredékéhez. In: Fons. 1. évf. (1994.) 1-9.

2000

 • A Pelejteiek. Egy Zemplén megyei köznemesi család vizsgálata. In: Fons 6. évf. (2000.) 1-49.

2004-2005

 • Budapest középkori történetére vonatkozó levéltári források adatbázisa (Kis Péterrel). In: Levéltári Szemle 54. évf. (2004) 4. sz. 14-25.
 • Budapest középkori történetére vonatkozó források összegyűjtésének évszázados múltja (Kis Péterrel). In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXXII. (2004-2005) 235-259.

2006

 • A "Budapest történetének okleveles emlékei" munkálatai az 1950-1960-as években. Interjú Kubinyi András akadémikussal (Kenyeres Istvánnal és Kis Péterrel). In: Urbs: magyar várostörténeti évkönyv I. (2006) 289-298.

2008

 • A nyulak szigeti apácamonostor vámkonfliktusai Budával és Pesttel. In: Urbs: magyar várostörténeti évkönyv III. (2008) 227-248.
 • Kiadatlan Árpád-kori oklevelek a főváros történetéhez (1192?1298) (Kis Péterrel). In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk. Horváth J. András. Budapest ? Salgótarján, 2008. 13-44.
 • A budai német mészárosok céhének középkori oklevelei (1235/1270?1519) (Kis Péterrel). In: A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Szerk. Kenyeres István. Bp., 2008. 329-389.

2009

 • Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette Zsoldos Attila. [könyvismertetés] In: Acta Papensia IX. évf. (2009) 1-4. szám 385-388.

2010

 • Memoriae Commendamus, emlékezetül adjuk. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból. Pápa, 2010. 184 pp.

2011

 • Helytörténeti tanulmányok. Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból. Pápa, 2011. 184.pp. (szerkesztés)
 • Kis Péter: A királyi szolgálónépi szervezet a 13-14. században. In: Acta Papaensia XI. évf. (2011) 1-2. szám 129-133.