Nagy Szabolcs publikációi

2001

 • Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az Érmelléki és a Sárréti járás. Debrecen, Erdély-történeti alapítvány, 2001. (a források sajtó alá rendezése, Kun Enikővel és Szerdahelyi Zoltánnal közösen)

2009

 • A „tiszteletbeli székely” (Kratochvil Károly közéleti tevékenysége Trianon után). In: Székelyföld 13. évf. (2009.) 1. sz. 115-129. (cikk)
 • Kérdések a Székely Hadosztály történetéből. In: Székelyföld 13. évf. (2009.) 10. sz. 71-86. (cikk)
 • Egy, az elszakított székelység ügyéért harcoló civil szervezet: A Székely Hadosztály Egyesület tevékenysége, 1919–1944. In. Takács Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. 2–3. (Erdély–történeti könyvek 8.) Debrecen, Erdély-történeti alapítvány, 2009. 221–236. (tanulmány)

2010

 • Az első Kratochvil-portré (Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok című történelmi esszéjének ismertetése). In: Székelyföld 14. évf. (2010.) 12. sz. 123-126. (ismertetés)

2011

 • Az 1919. évi román megszállás Veszprémben. In: Veszprémi Szemle 12 évf. (2011.) 19. sz. 29-38. (cikk)
 • Az 1919. évi veszprémi román megszállás forrásai. In. Petrik Iván (szerk.): Helytörténeti tanulmányok (Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból). Pápa, 2011. 170-182. (tanulmány)
 • „Vasszékelyek” A székelyudvarhelyi 82. gyalogezred az összeomlás alatt. In: Székelyföld 15. évf. (2011.) 10. sz. 83-100. (cikk)
 • A Székely Hadosztály története. Barót, Tortoma kiadó, 2011. (Gottfried Barnával közösen) (monográfia) 223 pp.
 • Árulás vagy ellehetetlenülés - A Székely Hadosztály és a forradalmi erők viszonya a VeML-ben őrzött Kratochvil–hagyaték tükrében. In: Levéltári Szemle 61. évf. (2011.) 3. sz. 29-46. (tanulmány)

2012

 • Egy székely város közállapotai az első világháború végén -A sepsiszentgyörgyi rendőrkapitány 1918. áprilisi felirata a megyei alispánnak. In: Acta Siculica 2011, 2012. 337–342. (tanulmány)
 • Az 1916-os román megszállás egy sepsiszentgyörgyi patikus szemével -Balázsovich Sándor naplója. In: Acta Siculica 2011, 2012. 295–326. (forrásközlés bevezető tanulmánnyal)
 • Rekonstrukció” és „rehabilitáció”. Veszprém belvárosának Kádár-kori modernizálása. In:  Katona Csaba – Koltai Gábor – Rácz Attila – Szűts István Gergely (szerk.): A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. (A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai.) Budapest–Veszprém, 2012. 187–206. p. (tanulmány)

2013

 • A „klerikális reakció” egy fészke a kommün alatt – A Tanácsköztársaság Veszprémben. In: Nagy Szabolcs (szerk.) Vörös és fehér. A vörös és a fehér uralom hátországa. 1919 vidéken. Veszprém, 2013.  9–24. p. (tanulmány)
 • Vörös és fehér. A vörös és a fehér uralom hátországa. 1919 vidéken. Veszprém, 2013. 114 pp. (szerkesztés)
 • Impériumváltás Sepsiszentgyörgyön, 1918–1920. In: Acta Siculica 2012–2013. Sepsiszentgyörgy, 2013. 345–356. (tanulmány)
 • Vörösterror a Tanácsköztársaság bukása után. A lovászpatonai plébános 1919. augusztus 4-i megölése. In: Nagy Miklós Mihály (szerk.): A történész igazságossága és magányossága. Tanulmányok a 65 éves Raffay Ernő tiszteletére. Budapest, 2013. 145–156. (tanulmány)

2015

 • El nem szálló illúziók - Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája 1920 augusztusában kelt helyzetjelentése a Csehszlovákiával szomszédos magyar területek hangulatáról, In: Molnár Jenő (szerk.) Magyarság és a Kárpát-medence: Az első bécsi döntés című nemzetközi konferencia tanulmányai. Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2015. pp. 13-23. (forrásközlés bevezető tanulmánnyal)
 • Nagy Szabolcs A gondok hullámai közt. (Egy 1919. áprilisi jelentés Erdély védelmének kulcspontjából.) In: Székelyföld XIX. 7. (2015. július) 91- 103. (forrásközlés bevezető tanulmánnyal)

2016

 • Muli püspök temet - Tanácsköztársaság Pápán. Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016. 224 p. (Monográfia)