Elhunyt dr. Kredics László, a Veszprém Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa, a levéltár szakkönyvtárának egykori vezetője

2018.12.03.
Dr. Kredics László közel három évtizedig, 1972-től 2001-ig dolgozott intézményünkben. Kiemelkedő szaktudásával, ügyszeretetével, közvetlenségével a levéltár meghatározó munkatársa volt.

Kredics László 1932-ben született a Somogy megyei Nemesdéden földműves családban. Tizenhat esztendős korában, 1948-ban került Veszprémbe, ahol a kisszeminárium növendékeként végezte el a gimnázium 5–7. osztályát. A 7. osztály elvégzését követően érettségi nélkül vették fel a veszprémi szemináriumba, azonban az első félév végeztével a főiskolát megszüntették, így teológiai tanulmányait előbb Szegeden, majd Esztergomban folytatta. Közben magánúton szerzett érettségit. 1956-ban szentelték római katolikus áldozópappá. 1957-ben Somlóvásárhelyen, majd főiskolai tanulmányainak befejezését követően 1958-tól Veszprémben, a Szent László plébánián szolgált káplánként. 1960-ban szerzett teológiai doktorátust, ekkor került a püspöki aulába, ahol előbb szertartóként, majd titkárként dolgozott. az 1964/65-ös tanévet Rómában töltötte, ahol a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Pápai Lateráni Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. 1966-ban bízta meg főpásztora a püspöki könyvtár és levéltár anyagának gondozásával. Ez a döntés egész későbbi életét meghatározta. Rendezte a levéltár anyagát, a gazdag középkori gyűjteményt Borsa Ivánnal együttműködve az Országos Levéltárban restauráltatta. Megkezdte a könyvtár anyagának tudományos feldolgozását. Itt végzett munkájának elismeréseként 1972-ben miniszteri dicséretben részesült.

Pápai diszpenzációval ugyanebben az évben megnősült, feleségével két gyermeket neveltek fel. 1972 őszétől dolgozott levéltárunkban, ahol a szakkönyvtár kialakítása és vezetése volt elsődleges feladata. Széleskörű műveltségét, kiemelkedő nyelvismeretét azonban más területen is az intézmény javára fordította. Tevékeny közreműködésével került sor a Veszprém Megyei Levéltár kiadványai sorozat elindítására 1977-ben. A sorozat köteteiben szerkesztőként és szerzőként egyaránt közreműködött. Az évtizedek során katalogizálta a gyorsan gyarapodó szakkönyvtár teljes anyagát, és eközben legendás lelkiismeretességgel szolgálta ki a hozzá forduló kutatókat, munkatársakat. Az 1990-es évek végén könyvtárosként szorgalmazta a könyvállomány elektronikus nyilvántartásának bevezetését, de az ezzel kapcsolatos napi ügymenetet már nem akarta megtanulni, azt a fiatalabb kollégákra hagyta. 1995-től nyugdíj mellett dolgozott az intézményben, véglegesen 2001-ben távozott a levéltárból.

Ekkor sem vonult azonban vissza. Főállásban a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetőjévé nevezték ki, ahol ezt megelőzően néhány éve már besegített a mindennapi munkába. Korát meghazudtoló lelkesedéssel vetette bele magát a felmerülő feladatok ellátásába, s az ő kezdeményezésére történt fiatal, szakképzett munkatársak előbb részmunkaidőben, majd teljes állásban történő alkalmazása. 85 éves korában, 2016-ban vonult végleg nyugdíjba. Szakmai munkáját több kitüntetéssel, díjjal ismerték el (1972: miniszteri dicséret a könyvtárügy területén végzett munkásságáért, 1979: Veszprém Megyéért kitüntető jelvény arany fokozata, 2002: Veszprém Megyei Önkormányzat Közművelődésért díj, 2009: Veszprém Megyei Jogú Város Pro Urbe emlékérem).

Munkatársai, a város történelemkedvelő közönsége, a levéltárak és könyvtárak kutatói, ismerősei, barátai mindig számíthattunk Laci bácsi önzetlen segítségére bármilyen történeti, latin nyelvi–filológiai kérdésben akadtunk is meg. Kimeríthetetlennek tűnő tudását mindig úgy osztotta meg másokkal, hogy legközelebb is bizalommal forduljunk hozzá. Emlékét megőrizzük, derűjét és a vele folytatott beszélgetéseket magunkkal visszük.

Kredics Lászlót 2018. december 12-én szerdán 11 órakor, Veszprémben, a Vámosi úti temetőben helyezik örök nyugalomra. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét ugyanaznap, reggel 8 órakor mutatják be a veszprémi Regina Mundi plébániatemplomban.

Utolsó frissítés:

2019.01.31.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges