Az MNL Veszprém Megyei Levéltára fond- és állagszintű áttekintése a protestáns vonatkozású iratokról

2018.01.02.
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára gazdag, sok információt közlő áttekintést készített az intézmény protestáns vonatkozású irategyütteseiről, amely alapján a téma iránt érdeklődő kutatók könnyen tájékozódhatnak.

A hír forrása:
http://reformacio.mnl.gov.hu/az_mnl_veszprem_megyei_leveltara_fond_es_allagszintu_attekintese_a_protestans_vonatkozasu_iratokrol

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára iratanyagában több mint 75 fondban található jelentős adattartalom a protestáns egyházak történetére vagy a protestáns intézményekre, személyekre vonatkozóan.

A számos értékes irategyüttes között a közigazgatás testületeinek, tisztségviselőinek iratai különböző korszakokból meghatározó jelentőségűek a kutatás szempontjából. Több irategyüttes rendelkezik elektronikus segédlettel, amelyek meglétét ugyancsak jelzi az áttekintés. Külön érdekesség Szentgál nagyközség iratanyaga az itteni református közösség miatt. E Veszprém megyei nagyközség lakossága a középkor óta nemesi kiváltságokat élvezett, a reformációt követő időktől máig a megye egyik legnagyobb református közössége. A török korban református többségűvé vált Veszprém város és megye református lakosságára vonatkozóan bőséges adatokkal szolgál a Veszprémi Káptalan hiteleshelyi levéltára iratanyaga, amelyhez darabszintű jegyzék áll rendelkezésre. Családok, személyek, egyesületek iratanyagaiban is számos protestáns vonatkozású adat lelhető fel. A példaként említettek csak elenyésző részét képezik a fond- és állagszintű összegzésben szereplő nagyon gazdag iratanyagnak, amely a kutatásban felhasználható.

A mellékelt táblázat tartalmazza a fondok, állagok jelzetét, megnevezését, évkörét, terjedelmét, a benne található, a reformációra, protestantizmusra vonatkozó iratanyag leírását, jellemzését, valamint a kutatást megkönnyítő segédletek jelzését. A feltárt iratok évköre 1535-től a 20. század végéig terjed. Az általános információk mellett csaknem minden fondról tartalmaz az áttekintés részletes kutatási tudnivalókat és érdekességeket, amelyek alapján könnyű a tájékozódás.

Az áttekintő táblázat mellett külön segédlet készült a felekezeti iskolák anyagáról, valamint a házállamosítások irataihoz. E táblázatokat ugyancsak itt tesszük közzé.

Utolsó frissítés:

2018.03.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges