Álláspályázati kiírás levéltáros/segédlevéltáros munkakör betöltésére

2017.09.25.

Magyar Nemzeti Levéltár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

MNL Veszprém Megyei Levéltára

levéltáros / segédlevéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel, kutató- és ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési munkájában, tudományos publikációs tevékenységet folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, levétlár vagy történelem szakirány,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Levéltári szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (8202 Veszprém, Pf.: 705 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/850-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: levéltáros / segédlevéltáros.

vagy

  • Elektronikus úton Hermann István részére a leveltar.veml@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Utolsó frissítés:

2017.10.09.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges