A 2017. január 16-án hatályba lépő anyakönyvi kutatási szabályzat legfontosabb rendelkezései

2017.02.02.
Az alábbiakban olvashatják az új Kutatási Szabályzat anyakönyvi kutatásra vonatkozó leglényegesebb rendelkezéseit:

A 2017. január 16-án hatályba lépő
anyakönyvi kutatási szabályzat
legfontosabb rendelkezései

Kutatás

1. Halotti anyakönyvek korlátozás nélkül kutathatók.
2. Születési anyakönyvek a keletkezésüktől számított 130 év után kutathatók.
3. Házassági anyakönyvek a keletkezésüktől számított 86 év után kutathatók.
Másolat semmilyen korú anyakönyvről nem készíthető és nem adható ki még a tudományos kutatók részére sem!

Az anyakönyvi törvényben megfogalmazott kutatást az MNL az Ügyfélszolgálatok hatáskörébe utalta. Ez azt jelenti, hogy a védelmi időn túli anyakönyvek kutatása, valamint a tudományos kutatás terepe a Kutatószolgálat, míg az ún. érintett, leszármazó, hozzátartozó, örökös részére az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.

Védelmi időn belül az anyakönyvek csak tudományos kutatásra adhatók ki támogatói nyilatkozat ellenében.


Ügyfélszolgálati tájékoztatás

  • A tájékoztatás ugyanazon adatkör tekintetében a tárgyévben egy alkalommal ingyenes.
  • Ha valaki nem érintettként kér anyakönyvi adatot, abban az esetben a Levéltár nem adhat tájékoztatást, erre a Atv. 79. § alapján az illetékes anyakönyvi hatóság jogosult.
  • Az adatközlés az érintett személy részére nem azonos a hiteles másolat kiadásával. Hiteles másolat kiadására a Levéltár nem, csak az anyakönyvi hivatal jogosult.
  • Az érintett részére csak akkor lehet adatot szolgáltatni, ha az nem igényel kutatómunkát. Ha az ügyfél nem tud elegendő információt megadni a keresett személyről, és ezért kutatni kellene, akkor az ügyfelet az anyakönyvi hatósághoz kell irányítani.
  • Az ügyfél számára történt adattovábbításról az Ügyfélszolgálat nyilvántartást kell vezessen a Mellékletben szereplő táblázatnak megfelelően.

Másolat kiadása

  • Egyszerű, nem hiteles másolat kiadására az Ügyfélszolgálat jogosult. A betekintést kérő kutató részére abban az esetben lehet a bejegyzésről másolatot készíteni, ha az érintett vagy leszármazója, hozzátartozója, ha az nincs, örököse a Hozzájáruló nyilatkozat-tal ehhez hozzájárult.
  • Nem adható ki másolat abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzés különleges adatot tartalmaz (vallásra, betegségre vonatkozó adat), kivéve ha az érintett vagy leszármazottja ehhez hozzájárult.


Veszprém, 2017. január 17.

Kutatószolgálat

Utolsó frissítés:

2017.03.02.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges