Boross István publikációi

2000

 • Madarász Lajos (szerk.) – Somfai Balázs (a kísérőtanulmányt írta): Veszprém vármegye 1836. évi címermegújító adománylevele. (Hasonmás, kísérőfüzettel.). Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, 2000. 8+16 pp. (latin oklevélszöveg fordítása)

2001

 • Márkusné Vörös Hajnalka – Boross István: Dudar. Budapest, 2001. 226 pp. (Száz magyar falu könyvesháza)
 • Dr. Kredics László – Boross István (írta és szerk.): Árpád-kori oklevelek Veszprémben. A Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár kiállítása a Gizella királyné Múzeumban. Veszprém, 2001.  (kiállításvezető összeállítása)

2002

 • Veszprém vármegye összeírásai 1696, 1715, 1720. Közzéteszi: Madarász Lajos – Boross István, fordította: Takáts Endre. Veszprém, 2002. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 17.) 373 pp. (szerkesztés, bevezető, függelék, mutató)
 • Kiss András – Pál-Antal Sándor (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai III. Balassi Kiadó, Budapest, [2002] 781 pp. (latin nyelvi lektorálás)

2003

 • Balogh Béla – Kis-Halas Judit – Tóth G. Péter (szerk.): Nagybányai boszorkányperek. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. (A magyarországi boszorkányság forrásai: várostörténeti források) 376 pp. (latin nyelvi lektorálás) 

2005

 • Tóth G. Péter (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai IV. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 640 pp. (latin nyelvi lektorálás)

2006

 • Ínségesek és napszámosok a cseszneki alsó járásban 1867-ben. 17 pp.+ térkép (kézirat)

2009/2010

 • Dr. Juhász Zoltán – Mógor Emil – Boross István (szerk.): Veszprém megye közigazgatási adattára. Közigazgatási beosztások és tisztségviselők adatbázisa 1945–1990. Adatbázis a Veszprém Megyei Levéltár honlapján, www.veml.hu 2009–2010. (adatbázis szerkesztése)

2011

 • Ínségesek és napszámosok a cseszneki alsó járásban. Vizsgálódások az 1867. évi napszámos-listák kapcsán. In: Petrik Iván (szerk.): Helytörténeti tanulmányok. Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból. Pápa, 2011. 145–169. (tanulmány)

2012

 • Proventus Sylvae Bakony – Erdőhasználati formák a cseszneki uradalom területén a 18. században . In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Az Esterházy család cseszneki ága. Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez I. Veszprém, 2012. (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai 28.) 83–100. (tanulmány)

2014

 • Boross István – Czetz Balázs – Csombor Erzsébet – Fülöp Tamás – Lengvári István – Mikó Zsuzsanna – Polgár Tamás – Schramek László – Vajk Ádám: Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete delegációjának 2013. évi nyugat-európai tanulmányútjairól. In: Levéltári Szemle 64. évf. (2014) 1. sz. 12–25, 47–57, 67–77.
 • Boross István – dr. Juhász Zoltán: A raktári jegyzékek elektronikus megjelenítése és kezelése. Módszertani tanulmány. MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, 2014. (elektronikus kiadvány) http://www.veml.hu/leveltar/id-354.html

2015

 • Boross István: „Ős torony, légy üdvözölve!” A Tűztorony építéstörténete és városi jelképpé formálódása. In: Veszprémi Szemle 37. 17. évf. (2015) 2. sz. 3–27.

2016

 • Boross István: Tervanyagok, műszaki dokumentációk átvétele és rendezése az MNL Veszprém Megyei Levéltárában. In: Levéltári Szemle 66. évf. (2016) 2. sz. 38–50.

2018

 • Boross István (szerk.) Jakab Réka, Fekete Tamás, Hermann István (a szerk. munkatársai): Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2018. 324. pp. (szerkesztés)