KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2024. április)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2024 áprilisában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 2022 a Magyar Nemzeti Levéltárban / [főszerk. Szabó Csaba]. - Budapest : MNL, 2023. - 56 p.
 • Avtobiografski spomini dr. Ivana Jurečka : (1884-1964) / [zbral, uredil, spremno študijo in opombe napisal] Gregor Antoličič. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2023. - 206 p. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; 50.)
 • Bíró Zoltán / szerk. és az interjút kész. Szekér Nóra. - Budapest : Retörki, 2023. - 362 p. - (Retörki könyvek ; 50.).(Elbeszélt történelem)
 • CLEARFIELD, Chris – TILCSIK András: Leolvadás : miért hibásodnak meg a rendszereink, és mit tehetünk ellene? - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 302, [1] p.
 • CSAPÓ Tamás – LENNER Tibor – KOVÁCS Gábor: Megyei jogú városok történeti földrajza és településmorfológiája. - Szombathely : Településföldrajzi Tudományos Egyes., 2023. – 630 p.
 • FŰZFA Balázs: Szemben a valósággal : 24 előadás a magyar irodalomról. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 486 p.
 • GÁL József: Kötődések : beszélgetések vasi képzőművészekkel. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 413 p.
 • Helmut Kohl és Közép-Európa / szerk. Nagymihály Zoltán, Strausz Péter. - Budapest : Retörki, 2023. - 259 p. - (Retörki könyvek ; 52.)
 • KERRIGAN, Michael: Kínzóeszközök. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 151 p.
 • KESZTHELYI Sándor - KESZTHELYINÉ SRAGNER Márta: Magyarországi középkori templomok tájolása. - [Budapest] : [Kós Károly Alapítvány], 2012. – 9, [35] p.
 • ORDASI Ágnes: Társadalom és állam kapcsolata Fiumében a dualizmus korában : a magyar állami hatalomgyakorlás lehetőségei, eszközei és korlátai Fiumében. - Budapest : MNL : Heraldika K., 2023. - 616 p. - (Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból ; 4.)
 • PELTZER Géza: Teljes élet csonka végtagokkal. - Szombathely : B.K.L. K., 2023. - 95 p.
 • Részek (Partium) honismereti munkafüzet : tanári változat / [szerk. Lados Balázs és Faragó Imre]. - [Budapest] : Kiss A., [2023]. - 45, [5] p.
 • RIBI András: Az országos hatáskörű hiteleshelyi tevékenység a középkorban / Ribi András. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2023. – 205 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)
 • SZENKOVITS Péter: A Jóisten tenyerén : Törőcsik Mari. - 3. bőv. kiad. - Harasztifalu :  Simon Med. Bt., 2023. - 199, [3] p.
 • Szentgotthárd a századfordulótól az ezredfordulóig : fotóalbum / [szerk. Molnár Piroska]. - Szentgotthárd : Vár. Kvt., 2000. - [84] p.
 • Tedd láthatóvá! : illusztráció, vizualizáció a tudományban, az oktatásban és művészetben / [szerk. Bordács Andrea]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 156 p.
 • TÓTH Csaba: Leonardo-tanulmányok. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 331 p.
 • TÓTH József: Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon : jelvényszerző túrafüzet. - Budapest : Kossuth Alapítvány, 1993. - [2], 68, [2] p. - (Kossuth Lajos emléktúrák ; 2.).(Kossuth köri füzetek)
 • A Vas-hegy és a Pinka-mente : természet és kultúra / [összeáll., szerk. Gyöngyössy Péter]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2009. - [32] p.
 

Szombathely, 2024. május 2.