KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. június)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 júniusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BERKES József – SZERÉNYI Ildikó: Keresem őseimet : családtörténet-kutatási kalauz. - Budapest : MNL, 2022. - 378 p.
 • Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon : konferencia Székesfehérváron, 2018. október 4. / [szerk. Zsoldos Attila]. – Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2020. - 219 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)
 • BORHI László: A túlélés stratégiái : élet és halál a náci és kommunista diktatúrákban, 1944-1953. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2022. - 362 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • Cura scriptorum [!scriptorium] : III. Scriptorium Konferencia : Eger, 2019. május 22-23. / [szerk. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ. : Moravcsik Gy. Int. ; Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2022. – 333 p. - (Scriptorium)
 • Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium, 1274-1439 = A körösi comes terrestrisek oklevelei, 1274-1439 / ... szerk. és a bev. tanulmányt írta ... B. Halász Éva, Suzana Miljan. - Budapest ; Zagreb : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2014. - 261 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 6.)
 • Az erdélyi és a magyarországi románok. 1. köt., A kezdetektől a Nagy háborúig / a dok. vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Ábrahám Barna. - Budapest : MNL, 2022. – 223 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)
 • Az erdélyi és a magyarországi románok. 2. köt., Együttélés a kiegyezéstől a rendszerváltásig / a dok. vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Ábrahám Barna. - Budapest : MNL, 2022. – 197 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)
 • FAZEKAS István: A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai 1527-1690 között. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. – 579 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • FEDELES-CZEFERNER Dóra: Nőmozgalom, nemzetköziség, önreprezentáció : feministák az Osztrák-Magyar Monarchia alkonyán. - Pécs : Kronosz, 2023. - 347 p.
 • HAJDÚ Zoltán: Államosodási folyamatok a Kárpát-medencében a XX. században. - Budapest : Typotex, cop. 2023. - 203 p. - (Új tudományos zsebkönyvtár. Bölcsészet- és társadalomtudományok)
 • A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve / [szerk. Szendiné Orvos Erzsébet, Szikla Gergő]. - 38. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2022. - 269, XII p.
 • KÁNTÁS Balázs: Rongyosan és titkosan a hazáért : töredékek a két világháború közötti irreguláris katonai alakulatok és különleges katonai műveletek történetéből. - Budapest : Hungarovox, 2022. - 226 p.
 • KEPPEL Csilla: Test és lélek a Habsburgok árnyékában : Szombathely egészségügyének története, különös tekintettel kórházainak működésére, 1823-1923. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 345, [1] p.
 • KERTÉSZ Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2022. - 328 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)
 • A magyarországi cigányok/romák. 2. köt., A 19. század második felétől az 1989/1990-es rendszerváltásig / a dokumentumokat vál., szerk., a bevezető tanulmányt és jegyzeteket írta Kállai Ernő, Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Tóth Péter. - Budapest : MNL, 2022. – 534 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)
 • MIKÓ Gábor: A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici. - Budapest : ELKH BTK, 2021. - 252 p. - (Arpadiana ; 5.)
 • A neoabszolutizmus és a provizórium kronológiája a Magyar Korona országaiban, 1849-1867 : intézmény-, kultúr-, politika- és kormányzattörténet / összeáll. Ress Imre. - Sofia : Inst. za Istoricheski Izsledvane BAN ; Budapest : BTK TTI, 2022. - 216 p. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission ; 9.)
 • NÓVÉ Béla: Magyar emigrációtörténeti kézikönyv. - Budapest : OSZK, 2023. - 375 p.
 • ROMSICS Ignác: Nemzet, állam, régió : tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században. - Kolozsvár : Komp-Press : Korunk, 2013. - 263 p.
 • SZÁLKAI Tamás: Címeres nemeslevelek a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : MNL Hajdú Bihar M. Lvt., 2022. - 121 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei ; 34.)
 • SZARKA László – TÓTH István: A magyarországi szlovákok. - Budapest : MNL, 2022. - 331 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)
 • Tanulmányok Cseh Zita, Kovács Melinda és Szabó Jolán tiszteletére / szerk. Molnár Dávid és Varga Zsolt. - Eger : MNL Heves Vármegyei Levéltára, 2023. - 478 p.
 • Területi egyenlőtlenség - intézményi változás : magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2022 / főszerk. Demeter Gábor [et al.]. - Budapest : BTK : Hajnal István Alapítvány, 2023. - 409 p.
 • TÓTH Norbert, C.: Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája, 1100-1543 / C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA M. Medievisztikai Kutatócsop., 2019. - 358, [1] p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 9.)
 • TÓTH Péter, C.: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században. 2., r. A sasadi tizedper 1452-1465 közötti "krónikája". - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2015. – 186 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 8.)                      
 • TÓTH Péter, C.: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században. 3., r. Az ún. 1397. évi esztergomi székeskáptalani egyházlátogatási jegyzőkönyv. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2021. – 308 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 13.)
 • TÓTH Norbert, C.: A nyitrai székeskáptalan archontológiája, 1111-1526. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2019. - 96 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 10.)
 • TRINGLI István: Hatalmaskodások a középkori Magyarországon. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2022. - 643 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • Túlélni a tragédiát : a trianoni békediktátum következményei Vas vármegyében / [szerk. Melega Miklós]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2022. - 64, [1] p.
 • Városok és kiváltságolt települések a középkori Magyarországon : konferencia Székesfehérváron 2020. október 8. / [szerk. Zsoldos Attila]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., cop. 2021. - 189 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből, ISSN 1217-6311)
 • Vas vármegyei érték : 2023 / [fel. szerk. Palotai Péter]. - [Szombathely] : Vas Vármegye Önkormányzata, cop. 2023. - 216, [5] p.        
 • VESZPRÉMY László Bernát: Tanácstalanság : a zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944-1945. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2023. - 319 p. - (Modern magyar történelem)
 • Egy világraszóló történet : az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve / szerk. Kecskés D. Gusztáv és Scheibner Tamás. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2022. - 691 p. - (Magyar történelmi emlékek. Kézikönyvek)
 • Zsigmondkori oklevéltár.    15. köt., 1428 / közzéteszi C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint ;  közrem. Péterfi Bence.  - Budapest : Akad. K., 2022. – 660 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 61.)
 • ZSOLDOS Attila: Az Aranybulla királya. – Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2022. - 534 p.   
 

Szombathely, 2023. június 29.