KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. december)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 decemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Dunapataj 1919 : írások, dokumentumok az 1919-es dunapataji népfölkelés történetéhez és emlékezetéhez / összeáll. Kiss Gy. Csaba és Schill Tamás. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2019. - 139, [1] p.
 • Dunapataj a 19-20. században : történelem, néprajz / szerk. Schill Tamás. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2016. - 553, [1] p.
 • A Dunapataji Református Egyházközség története a kezdetektől a 19. század végéig / szerk. Schill Tamás. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2018. - 95 p.
 • Ellenszélben : a településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : ELKH BTK : NEB, 2022. – 520 p. - (Magyar vidék a 20. században ; 9.)
 • "A föld nem tud futni" : rendszerváltás vidéken / szerk. Ö. Kovács József, Schlett András. – Budapest : Retörki : NEB, 2023. - 777 p.
 • GULYÁS Martin – VINCZE Gábor: "Minden felszerelés orosz tulajdon" : tanulmányok, források az 1944-45-ös hatalomváltás Csongrád vármegyei történetéhez. - Budapest : NEB, 2023. - 432 p. - (NEB könyvtár)
 • KEMÉNYNÉ PINTÉR Ilona: Dokumentumok Dunapataj történetéből, 1698-1944. - Dunapataj : Dunapatajért Közalapítvány, 2023. - 483, [1] p.
 • Közösségek és örökségek : források, módszerek, kérdésfeltevések a vidéki zsidóság történetének kutatásához / szerk. Balogné Tóth Katalin és Balogh István. - Gyula : MNL Békés Vármegyei Lvt,. 2023. - 280 p.
 • KULCSÁR Zoltán: Magyar sors Kárpátalján. - Budapest : NEB, 2023. – 120 p. - (Gulág könyvek)
 • Lehetőségek, dilemmák, kompromisszumok : Magyarország és a világ 1945 után / [szerk. Andreides Gábor et al.]. - Budapest : NEB, 2023. - 738 p.
 • LEPOLD Andrea: A nagy füzet kísértetei : egy elhallgatott bántalmazássorozat története. - Zalaegerszeg : Pix-L Bt., 2023. - 251 p.
 • Egy levéltár régmúltja : a Zarka család középkori okiratai / … közzéteszi Mikó Gábor. - Budapest : HUN-REN-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2023. - 300 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 15.)
 • MADARÁSZ Anita, M.: Kulturális csatatér : brit-magyar diplomácia, 1945-1970. - Budapest : NEB, 2023. - 500 p.
 • "Megint 's megint - szünetlen" : egy újabb Széchenyi-évforduló termése / szerk. Dobszay Tamás. - Budapest : MTT : ELKH BTK TTI, 2022. - 235 p. - (Századok könyvek ; 7.)
 • A nemzet levéltára : fejezetek az Országos Levéltár történetéből / szerk. Reisz T. Csaba. - Budapest : MNL, 2023. - 590 p.
 • PAWŁOWICZ, Jacek: Witold Pilecki : lovassági kapitány, 1901-1948. – Budapest : NEB : Lengyel Intézet ; Varsó : Nemzeti Emlékezet Intézetének Lengyel Nép Elleni Bűncselekmények Üldözését Folytató Bizottsága, 2023. - 259 p.
 • SZÁLKAI Tamás: Tanulmányok Bihar vármegye levéltára történetéből. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Lvt., 2023. - 113 p.  
 • SZÉCSI Árpád: Rendszerváltó mozgalom : a Magyar Demokrata Fórum előzményei és korai története, 1979-1990. - Budapest : Retörki, 2023. - 487 p. - (Retörki könyvek ; 51.)
 • A tatárjárás : [1241-42] : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. május 25 - szeptember 30.] / [a kiállítást rend. Ritoók Ágnes] ; [szerk. Ritoók Ágnes, Garam Éva]. - [Budapest] : MNM, 2007. - 151 p.
 • TORJAY Valter: Régi fotográfiáim - és ami mögöttük van. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 166, [2] p.
 • TÓTH Norbert, C.: A váci székeskáptalan archontológiája, 1200-1543. - Budapest : HUN-REN-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2023. – 207 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 16.)
 • TÓTH Norbert, C. – NÉMETH Péter: Várjobbágyokból nemesek : a Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért : függelékül a Megyery család oklevelei és egykori levéltáruk jegyzéke. - Budapest : ELKH-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2023. - 225 p. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam ; 14.)
 • VESZPRÉMY László Bernát: Kápók a múlt fogságában : náci koncentrációs táborok magyar zsidó funkcionárusai a népbíróság előtt. - Budapest : NEB, 2023. - 328 p. - (Magyar zsidóság a diktatúrában)
 

Szombathely, 2023. december 18.