KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. szeptember)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 szeptemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 100 years of Hungarian military mapping, 1919-2019 / László Buga [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 484 p.
 • Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 1., Fehér megye / összeáll. Ionaş Silviu Dumitru, Ionescu Mihaela Elena. – Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2021. - 264, 251 p.          
 • Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 8., Kovászna megye / összeáll. Raluca Andronic [et al.]. – Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2021. - 171, 166 p.
 • BÁNSZKY Pál : A képzőművészet vadvirágai : 100 népművészeti és naiv szemléletű magyar alkot. - [Kecskemét] : Szerző, cop. 1997. - 182 p.
 • BENKÓ Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt : leszármazási táblákkal és czimerekkel. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvk., 2012. - 394 p.
 • BENKŐ Levente: Szárazajta. - 2. bőv. kiad. - Barót : Tortoma, 2011. - 547, [12] p.
 • Descriptio Transylvaniae : régitérkép-kiállítás : Csíkszereda, 2009. május 13. / [bev. Gróf László]. - [Miercurea-Ciuc] : [Csíki Székely Múz.], 2009. – 35 p.
 • Deus providebit : reformáció a 16. században : kiállítási kalauz / [szerk. Kimpián Annamária]. - Marosvásárhely : Teleki Téka Alapítvány, 2017. - 23 p.
 • ERDÉLYI István – RÁDULY János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig. - Budapest : Masszi, 2010. – 138 p.
 • FEJÉRDY Tamás – TARDY János: A világörökség magyarországi kincsei. - Debrecen : TKK, [2012]. - 136 p.
 • Ferenczy : Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása : Magyar Nemzeti Galéria, 2011. november 30 - 2012. május 27. / [... a kiállítást rend. ... Boros Judit, Plesznivy Edit]. - [Budapest] : MNG, [2011]. - 418 p. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai ; 2011/3.)
 • FUMÉE, Martin: The historie of the troubles of Hungarie: containing the pitifull losse and ruine of that kingdome and the warres happened there, in that time, betweene the Christians and Turkes. - London : imprinted by Felix Kyngston, 1600. - [10], 356, [26] p.
 • Gutenberg-Jahrbuch / [Redaktion Susanne Besslich]. - Jg. 63 (1988). - Mainz : Gutenberg-Gesellschaft, 1988. - 388 p.
 • HERVAY Ferenc Levente – LEGEZA László – SZACSVAY Péter: Ciszterciek. - Budapest : Mikes, 1997. - 48 p., [64] t. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében)
 • Hét évszázad magyar versei / [szerk. Klaniczay Tibor et al.]. - Budapest : Szépirod. K., 1951. - VIII, 1120 p.
 • A "Hungaria nova" megrajzolója Mikoviny Sámuel, 1700-1750 / [ford. és a kísérő tanulmányokat írta Deák Antal András]. - Budapest : Vízdok, 1987. - 159 p., [1] t.fol.
 • IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája : Kecskemét a kora újkorban. -[Kecskemét] : MNL Bács-Kiskun M. Lvt., 2022. - 727 p.
 • Kincsek a nemzet könyvtárából / [szöveg Monok István] ; [fotók Hapák József]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p.
 • KISARI BALLA György: Hibák a térképen és a vonatkozó irodalomban. – Budapest : Kisari Balla Gy., 2019. - 223 p.
 • KISARI BALLA György: Térképkincsek Stuttgartban. - Budapest : Szerző, 2010. - 359 p.
 • KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. - Budapest : Akad. K., 1978. - 727 p.
 • KORÁNYI G. Tamás: Térkép és kereszt : Brentán Károllyal Komáromtól Amazóniáig. - Budapest : Clipperton, 2019. - 164 p.
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda : több mint 14000 kortársunk életrajza / [főszerk. Hermann Péter]. - 1996. - [Budapest] : Biográf : Texoft, [1996]. - XIV, 1086 p
 • Nagybánya művészete : kiállítás a Nagybányai Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából : Magyar Nemzeti Galéria, 1996. március 14 - október 20. / [a kiállítást rend. ... Csorba Géza, Szücs György]. - [Budapest] : MNG, [1996]. - 578 p. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai ; 1996/1.)          
 • NÉMETH Mihály: Medius Mundus : a világ közepe. - Szombathely : Vasi Ifjúsági Kezdeményezéseket Támogatók Társasága, 1996. - 234 p.
 • A nemzet emlékezete : a magyar történelem mérföldkövei / [szerk. Ö. Kovács József, Paukovics Gergő]. - Budapest : MNL, 2020. - 99, [1] p.
 • PÁL Zoltán: Társadalomtudomány a diktatúrában : az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1966-1989. - Budapest : MNL : Mika S. Egyes., 2021. - 391 p. - (Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból ; 2.).(Acta historica societatis de Alexandro Mika nominatae. Series 3. ; 2.)
 • PINTÉR Zoltán - Csabai István - Illyés Csaba : A történelmi Magyarország szépségei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 192 p.
 • RÁDULY János: Dedikációk könyve : írók, költők, etnográfusok, művészek, tudományos kutatók dedikációi. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2019. - 185 p.
 • A reformáció öröksége : egyháztörténeti tanulmányok / szerk. Kolumbán Vilmos József. - Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Int., 2018. - 660, [1] p. - (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek ; 24.)
 • ROHLFS, Rolf: Die Hannover-Halbierungen : geteilte Briefmarken des Königreiches Hannover als Hilfsfrankraturen ; erschienen aus Anlass des 100jährigen Jubiläums des Briefmarken-Clubs Hannover von 1886 e.V. - [Harpstedt, Hof Sürstedt] : R. Rohlfs, 1986. - 118 p.
 • Somogy megye múltjából : levéltári évkönyv / szerk. Récsei Balázs. - 50-52. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2022. - 249 p.
 • STOYE, John: Marsigli Európája, 1680-1730 : Luigi Ferdinando Marsigli katona és életművész. - Budapest : [Kisari Balla Gy.], 2015. - XI, 294 p.
 • STOYE, John: Marsigli's Europe, 1680-1730 : the life and times of Luigi Ferdinando Marsigli, soldier and virtuoso. - New Haven ; London : Yale University Press, 1994. - XII, 356 p.
 • SZABÓ Péter: Az Erdélyi Fejedelemség : küzdelem a megmaradásért. – Budapest : Officina, 2013. - 175, [1] p.
 • SZIJÁRTÓ M. István: A diéta II. : a 18. századi politikai elit társadalom- és kultúrtörténeti megközelítésben. - [Budapest] : MNL, cop. 2021. – 760 p.
 • Térképtörténeti közlemények : [az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának évkönyve] / [főszerk. Pászti László]. - 1. (2016). - Budapest : OSZK, 2017. - 158 p.
 • Térképtörténeti közlemények : [az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának évkönyve] / [főszerk. Pászti László]. - 2. (2017). - Budapest : OSZK, 2018. - 94 p.
 • Thirring Gusztáv (1861-1941) emlékkönyv / [szerk. ... Dominkovits Péter]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2022. - 171 p.
 • WELLS, Herbert George: A világ története. - 2. kiad. - Budapest : Kultúra, [1925]. - 381, [3] p., 1 t. - (Kultúra iskolája)
 • Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára. - 1. évf. (1887). - Budapest : M. Kir. Csendőrség, 1887. - 408 p., 1 t.
 

Szombathely, 2022. szeptember 29.