KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. március)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 márciusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma / összeáll. Sipos Antalné. - Budapest : MOL, 2004. - [2], 207 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei ; 13.)
 • Bük : 56 | 65 / [szöveg Bakos Ágnes]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 157 p.
 • CEBULA Anna: Szántó Piroska. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 96 p. - (Arcképcsarnok : híres szombathelyi nők ; 21.)
 • Emlékezés egy nyár-éjszakára : interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről / szerk. Kappanyos András. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 375 p.
 • EÖRSI László: "Irgalomnak helye nincs" : az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzettjei. - Budapest : Kossuth, 2021. - 607 p.
 • Erősítsd testvéreidet! : magyar vonatkozású pápai üzenetek 1456-ból és 1956-ból / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Mészáros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 135 p.
 • Fejedelmi prefektusok Erdélyben : források a kora újkori Erdély igazgatástörténetéhez / bev. tanulmánnyal közli Mátyás-Rausch Petra, Szalai Ágnes. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. – 384 p. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak)
 • Földönfutók : a Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után / szerk. Cholnoky Győző. - Budapest : Lucidus, 2008. - 191 p. - (Kisebbségkutatás könyvek)
 • GYÖNGYÖSSY Márton: Nation and museum : Hungarian museums and legislation, 1777-2010. - [Budapest] : Mirio, cop. 2021. - 318 p.
 • HORVÁTH Boldizsár: Emléktöredékek köz- és magánéletemből / sajtó alá rendezte Cieger András, Matolcsi Réka. - Budapest : Gondolat, 2021. – 137 p. - (Jogtörténeti értekezések ; 52.)
 • A jáki keresztút / [összeáll. Rátkai László]. - Ják ; Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2020. - [32] p.
 • A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai, 1849-1866 / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Nyulásziné Straub Éva. - Budapest : MOL, 1998. - 837, [1] p. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok ; 34.)
 • Külügyminisztérium levéltára, 1918-1945 : repertórium. 2. köt., Külügyminisztérium Utazás- és útlevélügyi osztály, külképviseletek, egyéb szervek, irathagyatékok / összeáll. Nagy Ferenc. - Budapest : MOL, 2007. - 340 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei ; 12/2.)
 • LÁSZLÓ Zoltán: 800 év Rádóckölkeden. - Rádóckölked : Önkormányzat, 2021. - 191, [1] p.
 • Levezényelt visszacsatolás : a magyar katonai közigazgatás Észak Erdélyben, 1940 / összeáll. Sárándi Tamás. - Csíkszereda : Pro-Print, 2016. - 623 p. - (Források a romániai magyarság történetéhez)
 • A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei : 1957. július 2. - december 28 / szerk., jegyz., bev. Baráth Magdolna, Feitl István. - Budapest : MOL, 2006. - 1136 p. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok ; 42.)
 • Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1952. augusztus 14 - 1955. április 18. / összeáll. G. Vass István [et al.]. - Budapest : MOL, 2008. - 307 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 11/4.)
 • PAJKOSSY Gábor: Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok : repertórium. - Budapest : MOL, 1979. - 83 p. ; 29 cm. - (Levéltári leltárak ; 77.)
 • PELLES Márton – ZSIGMOND Gábor: A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története, 1868-1921. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 365 p.
 • A Szent-Ivány család levéltára, 1230-1525 / Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta Borsa Iván. - Budapest : Akad. K., 1988. - 92, [1] p. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok ; 14.)
 • Vörös Ferenc : "az élet szép mindenkinek tudom ajánlani" / [szerk. Vörösné Budai Mária]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 368 p.
 • WITTNER Mária: A rendszerváltás kronológiája. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 225 p.
 

Szombathely, 2022. március 31.