KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. május)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 100 x szép Vas megye / [ ... szerk. Majthényi László]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 214, [2] p.
 • Adózás és adóelkerülés Magyarországon a 15-20. században / [a kötetet szerk. Germuska Pál és Ö. Kovács József]. - Budapest : MKK : MNL, 2021. - 324 p.
 • BARISKA István: Történetek könyve : távol a Szent Koronától. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 362 p.
 • BAUER Marcell: Pápai armálisok : a Pápai járás nemes családjainak címereslevelei, 1416-1915. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. ; [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2020. - 233 p.
 • BÉNYEI Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma, 2008-2012 : válogatott bibliográfia. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2019. - 310 p.
 • "Capella reginalis" : a veszprémi püspökség a középkorban : a Veszprémi Érseki Főiskolán 2020. augusztus 27-én rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2021. - 324, [1] p. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából ; 38.)
 • CSUK Ferenc – HORVÁTH Zsuzsanna – TALABÉR Lászlóné: Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 151, [1] p.
 • Gupvi, Gulag - magyarok a szovjet lágerbirodalomban, 1944/45-2019/20 : a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága VIII. nemzetközi konferenciájának tanulmánykötete / [szerk. Bognár Zalán és Muskovics Andrea Anna]. - Miskolc : Gulág- és Gupvikutatók Nk. Társ., 2021. - 444 p.
 • Győri céhes kiváltságlevelek a 16-18. századból. 1. köt., A győri német varga, fazekas, süveggyártó és takács céhek kiváltságlevelei / [... szerk. Vajk Borbála és Bagi Zoltán Péter]. - Győr : [Győr M. Jogú Város Lvt.], 2021. - 133, [2] p.
 • Győri tanulmányok : tudományos szemle : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tudományos szemléje / [fel. szerk. Bana József]. - 43. - Győr : Győr M. Jogú Város Önkorm., 2021. - 173 p.
 • A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve / [szerk. Brigovácz László, Szendiné Orvos Erzsébet, Szikla Gergő]. - 37. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2021. - 306, XVI p.
 • HAJSZAN, Robert: Die Kroaten der Herrschaft Güssing : Ansiedlung - Herkunft - Sprache. - Wien : Literas, 1991. - 149 p.
 • HORVÁTH Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon, 1945-1948. - Budapest : Mo. Református Egyház Zsinati Lvt., 2014. - 200, [4] p.
 • IHRIG Károly: A szövetkezetek. - Budapest : Magyar Szemle Társ., 1929. - 78 p. ; 16 cm. - (A Magyar Szemle kincsestára ; 67.)                                                                           334 I 22
 • IKLÓDY-SZABÓ Andor : Emlékezések, 1880-1939. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2020. - 287 p. - (Veszprémből Veszprémbe ; 4.)
 • Az írás megmarad : Magyar Nemzeti Levéltár, 2012-2022 / [szerk. Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba]. - Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, 2022. - [134] p.
 • KARLINSZKY Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája, 1079-1556. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Kvt. és Lvt., 2022. - 270 p. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából ; 39.)
 • KERTÉSZ János: Magyar szociográfia. - Budapest : Tömörkény Irodalmi Kör, 1943. - 77, [2] p.
 • LEHOTAY Veronika: A jogszűkítés útján : a Horthy-korszak szabadságjog-megvonó intézkedéseinek jogtörténeti aspektusai különös tekintettel Borsod vármegyére. - Miskolc : MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lvt., 2020. - 271 p.
 • LINK Dóra: Tolna vármegye községei 1828-ban. 1. köt. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2021. – 180. p. -  (Tolna megye történetének forrásai)
 • LINK Dóra: Tolna vármegye mezővárosai 1828-ban. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2020. - 138 p. - (Tolna megye történetének forrásai)
 • MAKÓ Imre: A második világháború hódmezővásárhelyi hősi halottai és áldozatai. - Szeged : MNL Csongrád-Csanád M. Lvt., 2021. - 368 p. - (Dél-alföldi évszázadok ; 35.)
 • MOLNÁR András: Deák Antal hagyatéka : egy ellenzéki politikus Zala megyében, 1789-1842. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2021. - 222 p.
 • Olvasókönyvek Vas vármegye történetéhez : ide tartoztak, itt maradtak : források a Vas vármegyei hűséges falvak történetéhez a reformkortól 1923-ig / Egervölgyi Éva [et al.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 134 p.
 • ORBÁN István: Merítés : merítés a sárvári plébánia gazdag örökségéből : történelmi párhuzamok, tanulságok, tapasztalatok az új evengelizáció előmozdítására. - Sárvár : [s.n.], 2013. - 61 p.
 • ORBÁN István: A sárvári Szent László-templom. - Sárvár : Sárvári Szent László Plébánia, 2005. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A szombathelyi egyházmegye ékességei)
 • Őrnagyok, századosok, hadnagyok : a 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848-1849 / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2021. - 248 p. - (Zalai gyűjtemény ; 85.)
 • Összenő, ami összetartozik : Trianon emlékezete Vas vármegyében / [szerk. Tóth Kálmán]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2022. - 35, [1] p.
 • Összetört emlékezet : Veszprém első világháborús veszteségei levéltári források tükrében / szerk. Karika Tímea. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2021. - 283 p. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 42.)
 • PINTÉR György: Piros pajzson kettőskereszt : történet a nyugat-magyarországi felkelés idejéből. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 151 p.
 • A polgárosodás folyamatai : polgárosodási modellek országosan, Nyugat- és Közép-Dunántúlon : tudományos konferencia a Komáromi Napok keretében / [szerk. Beszteri Béla és Mikolasek Sándor]. - Komárom : MTA VEAB, [1999]. - 216 p.
 • SCHERER Benedek - SCHERER Ferenc: Gyulai polgárok visszaemlékezései : Scherer Benedek és Scherer Ferenc memoárja / szerk. és sajtó alá rend. Erdész Ádám. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2021. - 340 p. - (Gyulai füzetek ; 20.)
 • SIMON Zsolt: Csákánydoroszló : szemelvények a 777 éves település történetéből. - [Csákánydoroszló] : Csákánydoroszlói Helyi Értéktár, 2022. - 280, [16] p.
 • SZABÓ István: A magyar parasztság története. - Budapest : Magyar Szemle Társ., 1940. - 80 p. ; 17 cm. - (Kincsestár ; 8.)
 • Szent II. János Pál pápa ábrázolásai bélyegeken : Steindl Rezső gyűjteménye alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - [16] p.
 • Tanulmányok Budapest múltjából / [szerk. Szvoboda Dománszky Gabriella]. - 35. - Budapest : Budapesti Történeti Múz., 2011. - 318 p..
 • UJVÁRY Gábor: "Hűség városa, légy hű őre önmagadnak" : Nyugat-Magyarország 1918-1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2021. - 178 p.
 • A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1778-1779. 2., Veszprém megye / közread. és a bev. tanulmányt írta Kanász Viktor. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2021 384, [1] p. – (A veszprémi egyházmegye múltjából ; 37.) 
 • WEIS István: A magyar falu. - Budapest : Magyar Szemle Társ., 1931. - 79, [1] p. - (Kincsestár ; 10.)
 • Zalaegerszegi végrendeletek, 1827-1848 / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Csomor Erzsébet és Kulcsár Bálint. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2021. - 438 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény ; 84.)
 

Szombathely, 2022. május 31.