KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. július)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 júliusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 20 éves a jánosházi Szent Imre Általános Iskola : jubileumi évkönyv / [... összeáll. Molnár Terézia]. - Jánosháza : Szt. Imre Ált. Isk., 2013. - 302 p.
 • 125 éves a magyar közlekedési hatóság, 1868-1993 / [összeáll. Horváth Ferenc, Csermendy László]. – Budapest : Közdok, 1993. - 253 p.
 • 1970. évi népszámlálás. 1/a., Előzetes adatok az 1970. júl. 1-i államigazgatási állapotnak megfelelően. - Budapest : Stat. K., 1970. - 151 p.
 • Antall József élete képekben / [a képanyagot összeáll. Antall Péter és Szebellédy Géza]. - Békéscsaba : Tevan, 1994. - 74, [6] p.
 • BERNÁD Rita-Magdolna: Plébániai levéltárak. 3., A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár repertóriuma. - Budapest : ELTE Lvt., 2021. - 255 p. - (Erdélyi római katolikus levéltárak ; 6.)                          
 • BICSÉRDY Gábor: Rövidítések enciklopédiája : 12000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2012. - 503 p. - (A magyar nyelv kézikönyvei ; 23.)
 • A budapesti I. ker. M. Kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium (volt főgimnázium) világháborús halottainak emlék-albuma. - Budapest : Bethlen Gábor Ny., 1929. - XIV, 80 p.
 • DÁVID Gábor - TORONYI Zsuzsanna: Segédlet a héber iratok kezeléséhez. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2006. - 115 p.
 • Az erdélyi püspökök székesegyháza : a székesegyház jelen állapotának bemutatása a székeskáptalan munkája : kézirat : Gyulafehérvár, 1949 / [Boga Alajos et. al.]. - Hasonmás kiad. - Kolozsvár : Verbum, 2021. - 148, [1] p.
 • Az erdélyi püspökök székesegyháza, 1949 : forráskiadás / [Boga Alajos et al.] ; [a kéziratot szerk., magy. és jegyz. ellátta, a bev. tanulmányt írta ... Bernád Rita-Magdolna]. - Kolozsvár : Verbum, 2021. - 191 p.
 • Éves beszámoló / Habsburg Ottó Alapítvány ; [szerk. Vasbányai Ferenc]. - 2021. - Budapest : Habsburg O. Alapítvány, 2022. - 80, 80 p. - (A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai ; 4.)
 • GYURKÓ László: Arcképvázlat történelmi háttérrel. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 1982. - 385, [1] p.
 • HATOS Pál: Rosszfiúk világforradalma : az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története. - Budapest : Jaffa, 2021. - 608 p. - (Modern magyar történelem)
 • Földrajzi atlasz / kész. a Westermann Schulbuchverlag GmbH és a Cartographia Kft. közreműködésével. - [Különböző méretarányok]. - Budapest : Cartographia, 1995. - 1 atlasz (131 p.)
 • Környezettörténet - historiográfia : magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2021 / főszerk. Demeter Gábor [et al.]. - Budapest : BTK : Hajnal István Alapítvány, 2021. - 442 p.
 • A magyar nyelv nagyszótára. 7., Em - Ez / [főszerk. Ittzés Nóra]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2021. - 1021 p.          
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1958. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1958. - 251 p., 1 t.      
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1959. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1959. - 335 p., 14 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1960. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1960. - 255 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1962. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1962. - 254 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1963. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. - 255 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1964. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1964. - 275 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1965. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1965. - 254 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1967. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1967. - 267 p., 16 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1976. - Budapest : SKV, 1976. - 235, [5] p., 12 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1980. - Budapest : SKV, 1980. - 254, [2] p., 12 t.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1981. - Budapest : SKV, 1982. - 234 p.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1986. - Budapest : SKV, 1987. - 243 p.
 • Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - 1987. - Budapest : SKV, 1988. - 253 p.
 • Magyarország 1983 : statisztikai adatok. - Budapest : SKV, 1983. - 39 p.
 • Magyarország 1984 : statisztikai adatok. - Budapest : SKV, 1984. - 39 p.
 • Magyarország 1988 : statisztikai adatok. - Budapest : SKV, 1988. - 31 p.
 • MÓZESSY Gergely: Isten embere : fehérvár püspöke, Prohászka Ottokár (1858-1927). - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2018. – 26 p.
 • NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna - Sári Zsolt - Szegedy-Kloska Tamás: A létező szocializmus. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2022]. - 100 p.
 • Nemzetközi statisztikai zsebkönyv / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal. – Budapest : SKV, 1978. - 282 p., 6 t.
 • RÁCZ András: Orbán Viktor 7 titka / Rácz András. - Budapest : Ratius, 2004. - 235 p.
 • Számadás : köszöntő kötet Somfai Balázs hetvenedik születésnapjára / [szerk. Sebő József]. - Veszprém : Tölgyesi J., 2021. - 199 p.
 • A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései / szerk. Rainer M. János. - Pécs : Kronosz, 2022. - 347 p.
 • Tanulmányok a holokausztról. 11. köt. / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 370, [1] p.
 • Történelmi atlasz a középiskolák számára / [szerk.biz.: Ajtay Ágnes et al.]. - 7. jav. kiad. - [Különböző méretarányok]. - Budapest : Kartográfiai Vállalat, 1990. - 1 atlasz (48 p.)
 • Trianon 100 : tanulmányok a békeszerződés centenáriumára / szerk. Barna Attila. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 600, [25] p.
 • Trianon és a japán diplomácia : magyar vonatkozású japán diplomáciai dokumentumok, 1914-1923 / szerk., ... vál. és ford. Umemura Yuko és Wintermantel Péter. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 209 p. - (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 9.).(Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • VARGA Zsuzsanna: A magyar parasztság esete a szovjet kolhozzal : átalakuló életvilágok falun az ötvenes-hatvanas években. - [Budapest] : L'Harmattan, 2021. - 204 p. - (Humaniórák)
 • VESZPRÉMY László Bernát: 1921 : a Horthy-rendszer megszilárdulásának története. - Budapest : Jaffa, 2021. - 278 p. - (Modern magyar történelem)
 • VESZPRÉMY László Bernát: Gyilkos irodák : a magyar közigazgatás, a német megszállás és a holokauszt. - Budapest : Jaffa, 2019. - 278 p. - (Modern magyar történelem)
 • Vidéki gettók : "... nem marad itt küzülük senki sem" / [szerk. Biró Hajnalka, Nagy Adél]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2021. - 87 p.
 • Who is who Magyarországon : életrajzi enciklopédia : Magyarország közel 7500 vezető személyiségének életrajzi adatai. - 1. kiad. (2003). - Zug : Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien, 2003. - 1344 p. - (Hübners blaues who is who)
 • Who is who Magyarországon : életrajzi enciklopédia 5095 új életrajzzal, 3086 változással és 25446 névmegjelöléssel, részben fényképpel Magyarország vezető személyiségeiről / [szerk. Vetési Pál et al.]. - 6. kiad. (2008) / kieg. köt. - Zug : Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien, cop. 2008. - 2435 p. - (Hübners who is who)    
Folyóiratok
 • Magyar könyvszemle 2022/1
 • Rubicon 2022/6
 • Tér és társadalom 2022/2
 

Szombathely, 2022. július 29.