KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. december)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 decemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Anjou-kori oklevéltár. 51., 1367 / szerk. Piti Ferenc / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2022. - 703 p.
 • Anna Gyula : mozaikok, történetek városunk múltjából / [szerk. Erdész Ádám, Héjja Julianna Erika]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2022. - 276 p. - (Gyulai füzetek ; 21.)
 • The archives of Hungary / [editor István Hermann]. - Budapest : Association of Hungarian Archivists, 2022. - 179, [1] p.
 • BABUCS Zoltán: "Vártunk, jöttetek!" : a délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma. - Budapest : Heraldika, 2021. - 400 p.
 • BODÓ Béla: A fehérterror : antiszemita és politikai erőszak Magyarországon, 1919-1921. - Budapest : Napvilág, 2022. - 351 p. 
 • Célkeresztben : Mindszenty József pere és a szovjet blokk főpásztorainak meghurcolása / [szerk. Fejérdy András, Wirthné Diera Bernadett]. - Budapest : NEB : ELKH BTK, 2022. - 585 p.
 • DOMONKOS László: Az elárult hadosztály : Erdély, Felvidék, Muravidék, 1919. - 2. kiad. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 190, [1] p.
 • Forrásvidékek : visszaemlékezések a 20. századra / szerk. Csikós Gábor. - Budapest : ELKH BTK : NEB, 2022. - 382 p. - (Magyar vidék a 20. században ; 8.)
 • "Hívek maradtak bajban, vészben..." : fejezetek a Kárpátaljai Református Egyház 20. századi történetéből / [szerk. Erdős Kristóf és Szamborovszkyné Nagy Ibolya]. - Budapest : NEB : Református Közéleti és Kult. Közp. Alapítvány, 2022. - 253 p.
 • KRENN, Mark: Domonkosfa : fényképek Domonkosfáról. - Ljubljana : Nemzetiségi Kutint. ; Domonkosfa : Šalovci Község M. Nemz. Önkormányzati Közösség ; Lendva : M. Nemz. Művel. Int., 2022. - 277 p.
 • ŁATKA, Rafał – Mackiewicz, Beata – Zamiatała, Dominik: Stefan Wyszyński : életrajz. - Budapest : Lengyel Int. : NEB, 2022. - 117 p.
 • Lefojtva : uralom, alávetettség és autonómia a pártállamban, 1957-1980 / szerk. Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : ELKH BTK : NEB, 2021. - 577 p. - (Magyar vidék a 20. században ; 7.)
 • Magyarország levéltárai / [szerk. Hermann István]. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2022. - 179, [1] p.
 • A magyarországi cigányok/romák. 1. köt., A kezdetektől a 19. század közepéig / a dokumentumokat vál., szerk., a bevezető tanulmányt és jegyzeteket írta Kállai Ernő [et al.]. - Budapest : MNL, 2022. – 410 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)
 • Naplóm : Ordass Lajos evangélikus püspök naplófeljegyzései, 1948, 1956-1957 / [szerk. Isó Gergely]. - Budapest : Luther : NEB : Ordass L. Alapítvány, 2021. - 543 p.     
 • "Ne sírj, édesanya, hazajön édesapa" : Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplója / [szerk. Imre Frigyesné, Kiss Réka, Nagy András]. - Veszprém : Brusznyai Á. Alapítvány ; Budapest : NEB, 2022. - 211 p.
 • Nemesi címereslevelek Borsod vármegye levéltárából / [szerk. Kovács Zsolt]. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat : MNL Borsod-Abaúj-Zemplén M. Lvt., 2022. - 183 p.
 • STARK Antal: Egy viharos évszázad : Magyarország gazdasági, társadalmi változásai, 1920-2017. – Budapest : Akad. K., 2020. - 175 p.
 • térKéptelen(?) Trianon / [szerk. Fazekas Tamás et al.] ; [szöveg Száray Miklós]. - [Különböző méretarányok]. – Budapest : Cartographia Tankönyvkiadó, 2020. - 1 atlasz ([2], 80, [2] p.)
 • TÓTHNÉ SERES Etelka: Kitelepítés Budapestről Dévaványára 1951-től 1953-ig : dokumentumgyűjtemény. - [Dévaványa] : [Dévaványai ÁMK], 2016. - 192 p.
 • UNGVÁRY Krisztián: Horthy Miklós : a kormányzó és felelőssége, 1920-1944. - Budapest : Jaffa, 2020. - 224 p.
 • Uradalom - vállalat : magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2019 / főszerk. Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka. - Budapest : MTA BTK : Hajnal I. Alapítvány, 2019. - 430 p.
 • Urbs : magyar várostörténeti évkönyv / [főszerk. Kenyeres István]. - 16 (2021). - Budapest : BFL, 2022. - 499, [2] p.
 • Velo Martini : Pozsonytól - Szombathelyig : kerékpáros zarándoklat / [fotók Illés Viktória et al.]. - [Szombathely] : Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., 2022. - 37, [3] p.
 • ZINNER Tibor: A magyar nép nevében? : tanulmányok a népbíróságokról, jogászokról, diktatúráról. - Budapest : NEB, 2021. - 240 p. - (NEB könyvtár)
 

Szombathely, 2022. december 16.