KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. április)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 áprilisában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Auswanderung, Einwanderung, Binnenwanderung : Migration und Regionale Mobilität im Pannonischen Raum. 1. Teil, Tagungsband der 39. Schlaininger Gespräche 16. bis 19. September 2019 / Gert Polster (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Hauptreferat Sammlungen des Landes, 2020. - 214 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 166.)
 • BENCSIK Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig : a határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2022. - 155 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 11.)
 • BERKI Imre: A szervezett tűzvédelem 150 éves magyarországi története : [1870-2020]. - [Budapest] : BM OKF, [2019]. – 239 p.
 • Diözese Eisenstadt auf dem Weg : ihrem ersten Diözesanbischof DDr. Stefan László zum 80. Geburtstag / [Redaktionell Bearbeitung Ägidius J. Zsifkovics]. - Eisenstadt : Diözese Eisenstadt, [1993]. - 159 p.
 • Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak / szerk. Fodor Pál és Varga Szabolcs. - Budapest : MTA[!] BTK, 2020. - 382 p. - (Mohács, 1526-2026 : rekonstrukció és emlékezet)
 • Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium története képekben : [1881-2016] / [...szerk., a képeket vál. és a kronológiát írta Kovács József és Szabó M. Gyula]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2017. - 148, [1] p.
 • Felsőoktatási intézményeink külkapcsolatai a 20. században : a 2020. november 12-én tartott konferencia előadásai / szerk. Lengvári István. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2021. - 152 p. - (Egyetem és társadalom ; 3.)
 • Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez. 1., Belkereskedelem, 1192-1437 / szerk. és a történeti jegyzeteket kész. Weisz Boglárka. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2020. – 453 p. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak)
 • Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez. 2., Külkereskedelem, 1259-1437 / szerk. és a történeti jegyzeteket kész. Weisz Boglárka. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. – 353 p. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak)
 • GYÁNI Gábor: A nő élete - történelmi perspektívában / Gyáni Gábor. - Utánny. - Budapest : BTK TTI, 2021. - 273 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Magyar családtörténetek: tanulmányok ; 6.)
 • HEISSENBERGER, Ernst: Das Christentum im Burgenland von der Anfängen bis heute : anlässlich des Jubiläums zum 60-jährigen Bestehen der Diözese Eisenstadt : 60 Jahre Diözese Eisenstadt - für die Menschen da. - Eisenstadt : Diözese Eisenstadt, 2019. - [82] p.
 • HORVATH, Stefan: Die westungarische Frage : das Ringen um einen schmalen Landstrich im Spiegel der Presse, 1918-1921. - Eisenstadt : Amt Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 176 p. - (Burgenländische Forschungen ; 113.)
 • Hungary Helps Program : Magyarország segít : fókuszban az üldözött keresztény közösségek. - Budapest : Miniszterelnökség, [2022]. - 55, [1] p.
 • JANKÓ Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése : tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 365 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(A vidék vonzásában ; 2.)
 • Kisatlasz a dualizmus kori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához, 1869-1910 / [főszerk. Demeter Gábor]. - [Különböző méretarányok]. - Budapest ; Debrecen : [s.n.], 2020. - 1 atlasz (330 p.)
 • Különleges múzeumok és gyűjtemények Magyarországon. 1. köt. – Szombathely : B.K.L. K., 2020. – 163 p. - (Hazai úti célok)
 • A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1921-1950 / szerk. és összeáll. Kovács Adrienn, Pálmai Dóra, Polyák Petra. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2021. – 329 p. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai ; 4.)
 • MURBER Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924 : határtörténetek az első világháború után. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 184 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 10.)
 • Neue Strassen auf alten Pfaden : Archäologie und Straßenbau im Burgenland : [Ausstellungskatalog ; Landesmuseum Burgenland, 23. Februar bis 11. November 2018] / [Hrsg. Hannes Herdits]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2018. - 152 p. - (Katalog / Amt der Burgenländischen Landesregierung. Neue Folge ; 53.)
 • PAJOR András: Sárvár, Nádasdy-vár. - [Sárvár] : Press-PA Sajtóügynökség, cop. 2021. - [71] p.
 • Requiescat in pace 2. : levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések, 1833-2021 / [összeáll. Feiszt György]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2022. – 431 p.
 • SZAKÁCS Béla Zsolt: Árpád-kori építészet a Dunántúlon. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 664 p. - (Opitz historiae artium ; 3.)
 • Szerb iratok a trianoni békeszerződésről : dokumentumok / ... vál., ... szerk. és a bev. tanulmányt írta Hornyák Árpád. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 242 p. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 8.)
 • Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon : módszerek és megközelítések / szerk. Demeter Gábor, Szulovszky János. - Budapest : MTA BTK ; Debrecen : DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2018. - 338 p.
 • Unsere Amerikaner : Burgenländische Auswanderergeschichten / [Text Gert Polster]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 159 p. - (Katalog / Amt der Burgenländischen Landesregierung. Neue Folge ; 56.)
 • VADAS András: Egy határfolyó környezettörténete : háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben. - Budapest : BTK Történettud. Int., 2021. – 331 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 

Szombathely, 2022. április 28.